Spotlight och fakta

Yles nyheter har idag kommit med uppgifter om vårt lilla familjeföretag, och detta på ett enligt min mening högst vinklat och tendentiöst sätt.

Ikväll kommer programmet Spotlight, som berör frågorna. Jag såg programmet igår och anser att det är förfärligt.

I somras fick vi en begäran från Handelsregistret om boksluten osv för några år. Det var första gången det klarnade för mig att de papper som jag skrivit under och som är godkända i vederbörlig ordning inte hade skickats in. Jag hade antagit att vår utmärkta bokförare skulle ha skött allt. Detta borde jag givetvis ytterligare ha kontrollerat. I juni-juli kom en ny begäran om ännu något papper, som vi genast sände in. Jag beskyller inte någon för detta, det är klart att jag borde ha kontrollerat detta.

När jag tillsammans med Stig-Olof Fernström igår såg programmet Spotlight på förhand, påstod man i programmet att jag fortfarande inte har sänt in uppgifterna, vilket jag bestred. Efter programmet ringde jag omedelbart Handelsregistrets avdelning för boksluten, och en mycket vänlig man sade att “de är säkert här, men vi har åtminstone en 6 veckors kö”. Jag hade av vår bokförare fått höra att de sänts in i början av juli. Jag frågade om något annat är oklart, nej, svarade han, endast handlingarna för åren 2002-2004 syns inte ännu.

När jag kom hem från utfrågningstillfället i Pargas i natt fann jag ett mail av FST:s kanalchef Mary Gestrin. Där säger hon att de på nytt ringt Handelsregistret, och att de meddelar att uppgifterna inte kan verifieras, men nog kan stämma. Dock är de uppgifter bolaget sänt in i juni “mycket bristfälliga”. Mary Gestrin nämnde till all lycka namnet på den tjänsteman på Handelsregistret som redaktör Pekka Palmgren hade talat med.

Jag ringde upp henne genast idag på morgonen, hon var mycket beklagande och sade att hon uttryckligen hade understrukit för Yles representant att de har en sådan rusning att “handlingarna mycket väl kan finnas här, men ännu inte har kunnat behandlas och registreras.”

Så frågade jag denna dam på Handelsregistret vad som menas med “mycket bristfälliga uppgifter”. Under samtalets gång (!) märkte hon att vi verkligen hade sänt in en anmälan om förändring i december år 2007, något hon inte hade märkt, men som hade inkommit 8.12.2007 och registrerats 20.12.2007. Hon sade att handlingarna för åren 2002-2004 inte syns – jag försäkrade att de är insända – och så tillade hon (i motsats till hennes manliga kollega) att protokollet från bolagsstämman år 2008 också saknas.

Vi kom överens om att jag på nytt sänder in dessa uppgifter som skannade email, så att de inte på nytt drunknar i Handelsregistrets stora arbetsbörda.

Vad sedan de höga lönekostnaderna beträffar, måste vissa poster år 2000 antecknas som löneinkomster, vilket tillfälligt på pappret gjorde att lönen ser mycket hög ut. Detta beror på helt andra omständigheter, som jag dock anser att är en intern fråga för bolaget. I inget skede har överhöga penninglöner utbetalats. År 2000 var ju ett mycket framgångsrikt år för Medi-Heli. Vårt lilla företag höll helt på att sprängas av den övermänskligt stora arbetsbördan med flera hundra tusen (!!) utprintade papper (diplom, räkningar åt olika parter osv) samt flere tiotalstusen försändelser som skulle packas och postas, beställas, planeras, lagras osv.

I programmet Spotlight görs ingen tydlig skillnad mellan den tid jag var anställd i Medi-Heli (1.6.1994 – 31.08.1996) och situationen efter detta när Medi-Heli (obs!) bad vårt lilla företag fortsätta. Den absoluta merparten av alla intänkter år 2000 gällde dessutom inte direkt Medi-Heli, utan en av Medi-Helis underleverantörer. Dessutom sysslade vårt familjeföretag med annan verksamhet, bl.a försäljning av ambulansväskor och –ryggsäckar, kapnografer, sjukvårdsutrustning osv.

Jag anser att jag inte blivit sakligt behandlad – alla medkandidater fick svara på några sakfrågor i telefon, medan jag “särbehandlas” på ett som jag anser synnerligen vinklat och rentav elakt sätt (jag är dock glad över att ingen medkandidat utsatts för samma press).

Jag konstaterar avslutningsvis att

alla offerter, tjänster osv som gällde läkarhelikopterverksamheten har behandlats och godkänts av Medi-Helis styrelse och ledning (också de som gällde en underleverantör), de är granskade och godkända av Medi-Helis revisorer (som också var vårt företags revisorer, jag krävde att Medi-Helis revisorer skulle granska vårt familjeföretag så att någon utomstående ser HELA PENNINGTRAFIKEN från början till slut). Det år som nu nagelfars handlar ju om en tid när jag inte på flera år varit anställd av Medi-Heli eller suttit i något förtroendeorgan.

– företagets alla bokslut finns, är skötta och torde vara också hos Handelsregistret. För säkerhets skulle kommer jag så snart jag får dem skannade att på nytt sända in åren 2002-2004 och kommer att publicera bekräftelsen att de är insända.

Henrik Perret

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.