Golgatas segerhälsning

PÅSKLITURGI för den första påsken

Utgångsläget:

När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mark. 16:1 (för att smörja den döde Jesus)

Maria Magdalena: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” Joh. 20:2 (Hon trodde att de tagit Jesu döda kropp)

Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Luk. 24.11 (lärjungarnas omdöme om kvinnornas vittnesbörd: ‘nonsens’).

1.   Jesus uppstod. Gud uppväckte Honom från de döda. Han lever!

2.  Herren skulle övertyga sina lärjungar, som inte trodde på uppståndelsen, utan trodde att Jesus var död den första påskmorgonen, att Han lever!

3.  Jesus möter sina tvivlande lärjungar, som inte trodde att Han lever, som inte trodde på varann när de berättade att Han lever… Han började med Maria från Magdala, ur vilken han hade drivit ut sju onda andar.

4. Jesus visade sig för sina lärjungar, vid åtminstone ett tillfälle för “mer än femhundra bröder” (plus sannolikt kvinnor och barn), av vilka de flesta levde när Paulus skrev 1 Kor. 15

5.  Lärjungarna skulle vittna om att Jesus lever.

6.  Också de lärjungar, som först inte trodde, började övertyga andra om att Jesus levde.

7.  De allra flesta bekräftade sanningen i sitt vittnesbörd genom martyriet, de var villiga att dö, men inte villiga att förneka sanningen.

Listan kunde göras lång, men den avslöjar en rörelse. I påskens texter talas det mycket om hur Jesu vänner “sprang”. Kvinnorna sprang från graven, Petrus och Johannes sprang till graven, trots att de inte trodde på kvinnornas “prat”. Det var ingen måttlig motionslänk, för Johannes kom först till graven, Petrus orkade inte lika fort – han hade säkert gärna varit före eller åtminstone samtidigt med Johannes vid graven. Men han orkade inte, Johannes var yngre och hade bättre kondition. Men Petrus sprang så fort han orkade.

De hade förstått att de var fria, att syndernas förlåtelse gällde, att hopplösheten och meningslösheten hade dött för alltid.

Har rörelsen stannat?

Vi som vet att Jesus lever, tycker vi att det är värt att “springa” idag?

Har vi förstått påskkonsekvensen i 2 Kor. 5:14,15?

Välsignad Påskhögtid!

Golgatas segerhälsning sätte vår själ i brand!

Henrik

3 tankar på “Golgatas segerhälsning”

 1. Ja,Ja, Amen det är syndernas förlåtelse för Jesu skull som GÄLLER för var och en som tror Gud och Guds Ord – fastän mångas?(mitt?) lagiska, dömande och moralistiska sinnelag vill finnas kvar som smolk i glädjebägaren.
  Att driva Guds Ord gör att vi inte vet om vi själva eller ordet dömer- här är gränsen svår att se- för Verket är ju Guds och Hans är all god växt på Jorden.
  Den som vill vara frommast hamnar alltid i Andens ljus att se vidden av och lida av den gamlamänniskans ränker och ondska. Men+ just då borde vår predikan och vårt väsen verkligen få ljus och eld och glädje från Himlen så att vi i gåvan av Syndernas förlåtelse som Jesus förde fram genom den Helige Ande i Dopet, Tron och Ordet och Sakrament inte skulle hindra Guds Nåd och Sanning att lysa och ta rum hos alla!!!+ Så att Guds Ord skulle komma till sin rätt och alla Människosläktets och samfundens onödiga strider skulle uppslukas av den här i tiden smärtfyllda Nåden hos dem som ser sin synd med smärta när den oomkullrunkeliga Lagen ju för evigt har gjorts gällande bland alla folk och släkter.
  P.S. så stammar jag ännu i bävande tro: Herre Jesus förbarma till evig ro, de svaga, de usliga och de barn som på barnavis enfaldigt tro och bränn ja bränn bort allt världsligt slagg från dem som Ordet skall föra I Kyrka och Land och Hem.Amen. Med tacksam påskhälsning till dig Henrik och dem som tror och skall tro. mvh Ulrik Fagerholm.

 2. Om Jesu moder Maria kan liknas vid kyrkan och ett svärd går rakt genom hennes hjärta hur kan hon då bli tre huvudkyrkliga samfund som alla har lika rätt i sina olika betoningar.
  Jag tror att orsaken är den att Hennes lemmar(moderkyrkans lemmar) enskilt inte lärde att lyda och lyssna till den Helige Andes kärleksfulla röst när Han sade: tag vara på din broder och låt försona dig med din motpart medan du ännu är med honom på vägen osv osv vidare bland alla de Guds Ord som Gud uppenbarat för Israel och Världen genom Skrifterna och Nya Testamentets Skrifter.Och Genom Sonen.
  Skrivet från ruta "+" av Torsten Nils Ulrik Fagerholm döpt och troende i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  P.S. Kort sagt noll komma sex promille ja täysin saastainen ilman Jumalan Sanaa!!!+

 3. Hoppas Henrik ursäktar:
  Ett skrupulöst noggrant samvete eller ett godlynnat hjärta räcker inte – det måste få ro och rening genom JesusTron och GudsBekännelsen och den får man där evangelium rätt lärs("Predikas") och sakramenten förvaltas efter Jesu Instiftelse men eftersom striden blivit så svår så säger jag åt alla medan jag utmanar "svärdet". NI har ju kyrkosamfunden och väckelserörelserna som kontrollas genom Den Heliga Skrift. Se er synd; bekänn framförallt inför Herren och tvätta er ni också. TRON räcker långt och eftersom den är en Guds gåva så vågar jag skriva med noll komma 34 promille. Det lönar sig att låtas växa fast vid Jesus och Han håller i dig också som kanske förtvivlar och oroar dig för mygg medan kamelerna gödslar de största och bästa oaserna!!!+
  mvh Ulrik Fagerholm fritt Nådebarn.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.