Teologi

I många av de senaste diskussionerna har det visat sig att teologin befinner sig i en kris. Kyrkan har inte vapen mot krafter som vill omskriva den kristna tron.
Vi skulle behöva en seriös satsning på apologetik, på att kunna möta våra medmänniskor i samtal, och att kunna se trender i tiden. Det är, som en känd av amerikansk apologet har brukat framhålla, viktigt att bemöta en irrlära eller en vanföreställning på det teoretiska stadiet, innan den finner sin populariserade form (då är den mycket svårare att bemöta). Kanske en häftig bild är adekvat: att kunna upptäcka cancern i primärstadiet, innan den bildat metastaser.

Teologins kris är att vi teologer är utbildade av många av de teologer som är beredda att skriva om kyrkans bekännelse. Man har ofta gett sken av att den egentliga vetenskapen är ateistisk. Så är naturligtvis inte fallet, skriver naturligtvis även om många säger att man inte kan förutsätta Gud i vetenskapen. Är det då bättre att förutsätta att Gud inte finns, lika obevisbart och oåtkomligt för människans sinnen? Svar: naturligtvis inte.

Svaret måste finnas i riktningen att göra klart för sig och andra vad som är förutsättningar, vad som är hypoteser och vad som är fakta. Varje vetenskap måste vara noga med detta, vara ärlig och sann.

Det är uppenbart att kyrkan behöver alternativ teologi. Poängen är inte var den sker, för mitt vidkommande ser jag gärna att den sker i universitetsmiljö. Det är inte på något sätt ett misstänkliggörandet av universitetsmiljön, som är min poäng. By no means, skulle engelsmannen säga. Men bara för att någon är docent eller professor betyder det inte att det handlar om sann och hållbar teologi. Det kan givetvis vara fråga om ifrågavarande teologs tvivel och skepsis, som inte har något egenvärde.

Det skall givetvis inte vara så att kyrkan blint försvarar dogmer som inte har verkligt biblisk förankring.

I dagens exegetik ser vi att det råder stor oenighet bland exegeter t.ex. i fråga om synen på Paulus, eller i fråga om synen på den historiske Jesus. Alla kan inte ha rätt. Däremot kan alla ha fel.

Sannolikt är det så att ”vår kunskap är ett styckverk”. Därför är det så att ”dålig teologi bara kan övervinnas av bättre teologi” (Martti Simojoki). Det är ett högaktuellt konstaterande.

Jag hoppas att intresset för teologi, att samtala, fördjupa sig, läsa, lyssna, argumentera, debattera (med rättfärdighetens vapen) skall smitta av sig. Vi präster borde vakna nu, teologi behövs! Därför behövs teologer!

Vi behöver sådan teologi som för till Kristus, inte bort från honom. Detta gäller oss alla. I detta ingår sanningen som ett centralt element.

I detta ingår också moral: att inför ett tryck i känsliga frågor våga stå för det som är sant och hållbart, om trycket sedan kommer från den allmänna opinionen eller från en bestämd grupp inom kyrkan (t.ex. väckelserörelser).

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.