månadsarkiv: oktober 2008

Stå upp för din tro och övertygelse!

Det är uppmuntrande att läsa att nye rektorn för Lunds universitet Per Eriksson, är en bekännande kristen, medlem av Evangeliska frikyrkan.

I en intervju i tidningen Dagen säger han att trots att hans utnämning har väckt debatt och att han utsatts för kritik av vissa lärare på universitetet, kommer han att att fortsätta vara sig själv.

”Alla andra är redan upptagna” (Oscar Wilde).

Per Eriksson, professor i signalbehandling, som i nu varit generaldirektör för Verket för innovationssystem (Vinnova), och tidigare bla varit rektor för Blekinge tekniska högskola, säger:

Sedan är det min övertygelse att det i regel är bäst att man inte döljer sin tro och övertygelse utan står upp för den. Offentligt om så krävs.

Det är mycket befriande att höra sådana röster idag! Jag tror också att sådana människor vinner respekt.

Tänk vad en rätt man på rätt plats kan betyda! (obs! betoningen är inte på man, annat än i det fall personen är man..)

Alltså:

Räds ej bekänna Kristi namn
om världen än det skyr.
Det är ett fäste och en hamn
när allting annat flyr.

Henrik

Tapio Puolimatka vann läsarnas förtronde

Prof. Tapio Puolimatkas nyaste bok Usko, tieto ja evoluutio vann första pris i läsarnas omröstning. På bokmässan blev Tauno Väinöläs bok Virsikirjamme virret riksdagsman Timo Soinis val och därmed officiellt Årets kristliga bok.

Trots allt måste man konstatera att Tapio Puolimatkas böcker (i fjol 2 pris för en bok om Bibeln, i år 1 pris för sin bok om Tro, vetande och evolution) har noterats oerhört starkt. Årets kristliga bok utses av en person, medan läsarnas val är många människors gemensamma omdöme om vilken av dessa böcker som de ställer främst.

Därför är det anmärkningsvärt att prof. Puolimatka två år i rad har vunnit läsarnas förtroende, och detta år alltså första pris.

Henrik

A serious case could be made for a deistic God.

En debatt har ägt rum mellan John Lennox och Richard Dawkins, både professorer i Oxford.

Här följer en kommentar till debatten:

Dawkins was badly caught off-balance by Lennox’s argument precisely because, possibly for the first time, he was being challenged on his own chosen scientific ground.

This week’s debate, however, was different because from the off Dawkins moved it onto safer territory– and at the very beginning made a most startling admission. He said:

A serious case could be made for a deistic God.

Detta är märkliga ord som du kan läsa i sitt sammanhang!

http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/
2543431/is-richard-dawkins-still-evolving.thtml

Kanske Richard Dawkins ännu blir en ny Saulus, som konfronteras med HERREN som ensam kan övertyga en människa. I så fall skulle kristenheten få en mycket begåvad personlighet.

Låt oss hoppas det, och be om det.

Därför:

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”. 2 Kor. 10:5

Det kanske låter offensivt och aggressivt. Men det är själva fridens/fredens innersta centrum.

Henrik

Guldet blev till sand

I dagens nyhetsrapporter möts vi av katastrofala rapporter om börsras, om hur alla kurser rasar. Med början idag i Asien har effekten drabbat Europa och även vårt land. Helsingforsbörsen visar ett ras på ca 10% (vid stängningsdags till all lycka bara ca -3%, kl 20.00), i Europa på knappt 10% och när Wall Street öppnade sjönk Dow Jones Index genast till 5%, och frågan är var detta slutar.

I Ryssland har raset resulterat i att börsen stängdes, enligt uppgift.

Guldet blev till sand.

Detta visar hur Jesu ord är aktuella:

Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Matt. 6:19-20

Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Matt. 16:26

Hela världen – eller din själ?

För många kanske alternativet är lätt. Vad betyder jag, vad betyder något ”sedan en gång” mot det ljuva livet idag.

Men: livet kan avbrytas förr än Du tror – vilket jag har fått erfara i min släkt.

Jesus säger om den rike kornbonden (Luk 12:20): Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop?

Vem skall få vad du samlat ihop?

Poängen är nog inte att man inte skall planera, analysera risker, bedöma, beräkna kostnader.

Poängen är snarare den att ”det vi samlat ihop” inte kan rädda någons själ, sen när det gäller.

Men Jesus kan. Han är den fattiges vän.

Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Rom. 10:12

Det är vår livsgrund och vår trygghet, vårt ankare i tider som gungar och skapar oro. Herren är med sitt folk, sin Kyrka.

Henrik

Fruktansvärt!!!!

Det har varit mycket diskussion om den abortvideo som visades för en grupp konfirmander (bara en del av dem såg den).
Via en islamisk sajt upptäckte jag en video på Finska Missionssällskapets hemsida (2 avsnitt) där den första videon visar en kvinnlig omskärelse, dvs stympning av hennes yttre könsorgan.
På den islamiska hemsidan sägs att videon inte borde ses av under 15 år gamla, eftersom materialet bygger på Mekane Yesus-kyrkan och dess upplysningar.

Videon är fruktansvärd, minst lika hemsk som abortvideon (som jag också har sett).

Jag tror dock att Finska Missionssällskapet har den på sin hemsida för att väcka avsky mot en sed som egentligen inte har sina rötter i islam, utan sägs härstamma från Egypten (från en kvinna – Faraos hustru – som inte ville att vackra unga kvinnor i hennes närhet skulle bli föremål för Faraos uppvaktningar).

Efter att ha sett videon blir det uppenbart för alla hur förnedrande, obarmhärtigt och kvinnofientligt detta brutala ingrepp är. Det har lett till faror vid förlossningar, till sjukdomar och infektioner osv.

Det finns kanske sidor i mänsklighetens liv som bara kan väckas genom äckligt och fruktansvärt material. Man kan faktiskt säga att i den mån sådan videofilmer kan leda till verkliga förändringar så finns det något etiskt försvarligt i att visa det. Ingen kan påstå att sådant leder till “mersmak”, utan det handlar om videofilmer som vill avskräcka och varna för och hjälpa människor att vända sig bort från sådant.

En helt annan typ är olika våldsfilmer och videosnuttar, som kan vara “inspirerande”. Till denna kategori hör t.ex. skolskjutningar, förevisning av videor som handlar om skjutvapen, rasistiska videor mm.

I dessa diskussioner finns två sidor. Den etiska huvudfrågan: avbrytande av liv (abort), ingrepp på Guds skapelse och på människans integritet (könsstympning). Den andra frågan är om man skall yttra sig så drastiskt i diskussionerna så att man använder avskräckande bildmaterial. Om detta är relevant, dvs om man strävar efter att bryta ett barbariskt beteende, så måste frågan få djupare perspektiv än diskussioner som inskränker sig till frågan om "man skall visa". Frågan kan – i rätt sammanhang sagt – ställas: får de veta vad som sker
Jag vill inte förespråka sådana metoder som skadar människor, men jag tror alltså att frågeställningarna är mycket allvarligare än så.

Jag efterlyser en ny och saklig diskussion om sådant material.

Om Halvar Sandell ställs till svars för sin video, vilket nu åtminstone polisen avvisar, bör då inte FMS ställas till ansvar för att tillhandahålla sådant material?

Mitt svar är i vartdera fallet att detta skall tas allvarligt och vara föremål för grundlig prövning och eftertanke. Men samtidigt tror jag, bl.a på basen av 25 år bland ungdomar på valborgsnätter, skolavslutningar, rockfester och motsvarande att ibland är det bara drastiskt material som kan väcka oss till etiskt handlande.

Dags att avskriva processerna? Dags att återta anmärkning? Dags att börja samtala – på allvar?

Henrik

P.S. http://www.mission.fi/aineistopankki/videot/naisten_sukuelinten_silpominen/varnas för hemska bilder!!

Över 5100 besök..

Den 22.09.2008, för en månad sedan, ungefär 23.30 öppnade jag den nya räknaren. Då var det ca 61.300 besök på ett drygt år. Nu har allt börjat igen och på en månad (om en dryg timme) har 5100 besök noterats. Om man räknar alla besök, alltså sådana som ett par, tre gånger besökt bloggsidan samma dag så handlar det om närmare 6800 besök.

Det som litet förvånat mig är de olika länder som är representerade. De överlägset flesta besök kommer från Finland, följt av Sverige, och ”okänt”, sedan Nederländerna, USA, Estland, Ryssland, Spanien, Danmark, Italien, Storbritannien, Peru, Norge, Filippinerna och Portugal.

Förklaringarna kan i några fall vara misstag, i andra fall kan det handla om bekanta, eller t.ex. missionärer osv.

Jag skriver detta som en kuriositet, därför att det ju också säkert gäller andra bloggar, och säkert alla som kommenterar på min bloggsida.

Internet är nog en märklig företeelse. Vilka möjligheter, vilket ansvar!

Ibland hörs kritiska röster, inte bara när det gäller åsikter, utan folk kan säga att mitt tonfall är ironiskt, hatiskt eller något sådant. Jag beklagar om jag uppfattats så, just det har jag försökt undvika! I vissa fall har jag ”fått fast” kritiker genom att det är uppenbart att de inte har läst vad jag de facto skrivit. I samma blogg som de kritiserat har jag kunnat skriva saker som de menar att jag missat, eller de har tolkat mig på ett sätt som jag i samma bloggtext tillbakavisar.

Jag tror att detta kan ge något att tänka på.

För det första visar det betydelsen av med vilken förhandsinställning vi läser texter och inlägg. Det styr tolkningen i skrämmande hög grad.

För det andra betydelsen att läsa rätt innantill, vi läser tyvärr inte vad som skrivits, utan vad vi tror att har skrivits.

Men för det tredje, och det tror jag gäller all kommunikation på nätet, något väsentligt är borta när man inte hör tonfall, ser minspel, kroppsspråk osv. Detta gäller mail, chat, bloggar och allt motsvarande. Det är både en fördel och en nackdel att känna någon, dels kanske man förstår bättre, men ibland förefaller det som om det också kunde blockera.

Jag tror också att det är viktigt att inse vad en blogg är. I en mening är det något som sägs i offentligheten och som man alltså är ansvarig för. I en annan mening är det skillnad på ett uttalande och t.ex. kåseri, det är skillnad på en dikt och på kommunikétext.

En blogg har alltid något enligt min mening sett över sig, utan att detta upprepas i varje sats.

Det är att vädra sina tankar och åsikter, att utrycka sina förhoppningar, att fundera och grubbla över livets mångahanda.

Jag hoppas att denna blogg, som minsann inte är världens centrum, skall få vara till mera nytta än skada.

Att den ska få bygga Guds rike och samla till Kristus, inte skingra, inte driva bort.

Henrik

Att ha rätt och att få rätt

Pastor Jari Rankinen, som varit i offentligheten på grund av sin konservativa syn i ämbetsfrågan, har skrivit en bok om sina upplevelser. Han kom till Vammala församling för många år sedan, med löfte att få verka enligt sin övertygelse (som alltså var känd av församlingen när han valdes till kaplan och redan tidigare).

De senaste åren har varit svåra för Jari. Hans t.f. khde har gjort livet surt för honom, och har bl.a sänt ganska osakliga SMS till Jari. Jari Rankinen anhöll om tjänstledighet och verkade under 6 månader som präst i Afganistan (de finländska truppernas militärpastor).

Jari talar i sin bok ganska öppet om sina upplevelser som till slut ledde till att han måste be om avsked.

Det märkliga är att han när han publicerar en del av de osakliga scenerna (inklusive meddelanden), så skriver Helsingin Sanomat att han (Jari) går åt sin t.f. khde. Plötsligt blir den orätt som Jari fått smaka, hans fel.

Det är skillnad på att ha rätt och få rätt.

I denna situation vågar jag verkligen skriva så.

Hans tf khde anklagar dessutom oss “gammaltroende” med det gamla men lika ohållbara argumentet att “om man godkänner den apostoliska tidens etik i kvinnoprästfrågan, måste man enligt samma etik också godkänna slaveriet och det att en hustru är sin mans egendom på samma sätt som mannens ko.”

Jari Rankinen konstaterar att det är ett egendomligt påstående. Han frågar om hans t.f. khde ”anser att katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan godkänner slaveriet och att man enligt dessa kyrkosamfund kan jämföra sin fru med sin ko?”

Frågan – retorisk – avslöjar den ihålighet som följer på den smädelse som gammaltroende utsätts för.

Därmed inte sagt att alla behandlar de gammaltroende så.

Jag har hört khde Aino Vesti (khde i Masku församling utanför Åbo) inför hela kyrkomötet (inklusive alla biskopar, präster och alla ombud) säga att hon vill tillhöra samma kyrka som de som avvisar kvinnliga präster, att hon känner många av dem och att de är gentlemän och fina kristna.

Modigt sagt av en kvinna, som lätt kan beskyllas för att “svika kvinnornas sak”.

Hur annorlunda är inte livet med sådana människor, trots att vi ser olika på frågorna.
Vi söker svar tillsammans och enskilt, i smågrupper och per mail ibland.

HERREN må leda allt, och förnya sin kyrka. Kanske skall det en dag visa sig att sanningen var annorlunda än vi hade tänkt oss, kanske annorlunda än någon förstod. Men var och en av oss må kämpa vidare i ärlighet inför en öppen Bibel och finna oss i att inte få rätt också om vi ngn gång skulle ha rätt.

Henrik

P.S. Läs Jari Rankinens kommentar: http://rankinen.blogspot.com/

Två kyrkliga röster om Bibeln

Biskop emeritus Bertil Gärtner har också börjat blogga. På hans blogg läser jag några rader som är mycket intressanta. De förmedlar två röster. Den ena är hans, Bertil Gärtners, tidigare biskop i Göteborgs stift. Den andra är Ingemar Ströms, tidigare biskop i Stockholms stift.

Så skriver Bertil Gärtner:

”Fick ett brev att Theofil i Lund måste flytta. Man har inte fått tillräckligt med respons. Det är synd. Ett så fint bibliotek. Och en så fin målsättning: utvecklas som teologer och växa som kristna i tro på Jesus Kristus. Kan det möjligen vara så att en förening med mottot: “Tilliten till Guds Ord har varit en ledstjärna…” i dagens kyrka knappast är attraktiv? inte ens bland teologie studeranden? Eftersom erfarenheten säger att ingen väckelse eller andlig förnyelse sker utan en tillit till Guds Ord så finns där en förklaring till den kraftigt nedgående kurvan i Svenska kyrkan när det gäller deltagare i huvudgudstjänsterna. Finns det i kyrkans historia någon andlig förnyelse byggd på liberalteologi och liberal bibeltro? Där det idag växer bland kristna I vårt land så är det där man lyssnar helhjärtat till Bibeln och inte plockar fram ur den bara det som passar in i dagens sekularisering.

Litet senare i hans blogg citerar han en f.d. kollega, biskop Ingemar Ström:

Jag minns en diskussion på kristna journalistklubben i Stockholm för en del år sedan. Ingemar Ström vädrade sin pessimism när det gällde bibelläsning. Ibland vore det lika bra att folk inte läste sin Bibel, tror jag att han till slut sa. “Det kan leda till en mängd problem i församlingarna!”

Läs gärna biskop Bertil Gärtners blogg, han berättar gripande exempel om Bibeln från sina resor i Centralamerika och Afrika!

http://bertilbloggar.wordpress.com/

Henrik

Berättigad fråga

En bok, The God Delusion, skriven av den kände naturalisten och ateisten Richard Dawkins har sålt bra och är en av de böcker som man ofta hänvisar till på ateistiskt håll idag.

Det finns ingen Gud och Dawkins är hans profet, kunde man säga med travesti på det som sades om Ingmar Hedenius i tiden.

Men ett av Dawkins’ argument besvaras bra av Alister McGrath, professor i teologi vid samma universitet (Oxford), besvarar detta enkelt och övertygande.

Dawkins säger att Bibeln, tron på Gud och allt det där är som tron på julgubben, dvs barnsagor, som man växer ifrån med stigande ålder och bildning.

McGrath frågar i sitt svar (The Dawkins Delusion) när man har hört talas om någon som i vuxen ålder börjat tro på julgubben. (för svenska läsare: jultomten). Och det är en berättigad fråga!

Alister McGrath är nämligen själv f.d. ateist, med en doktorsavhandling i molekylär biofysik. Han själv är ju ett motargument. Men McGrath nämner som exempel Anthony Flew, världens mest kända ateist, som har meddelat för några år sedan att han inte längre är ateist. Han anser att man inte kan förklara tillvaron utan tro på en personlig Gud.

McGrath hävdar dessutom att Dawkins i sina framträdanden blivit allt mera ironisk och att han tyr sig till förenklingar, något som han inte använde under tidigare skeden.

Dawkins är en varm förespråkare av evolutionsteorin, även om han inte egentligen är naturvetare. Hans professur var en professur i etologi (han studerade me andra ord djurens beteende).

Förhoppningsvis är Richard Dawkins’ framtid sådan som Saulus’ en gång var. Han var oerhört engagerad i motståndet mot gudstro, han förföljde de kristna (vilket mig veterligen Dawkins inte gör). Men Dawkins är en lysande talare och debattör. Vad kunde det inte bli av en omvänd Dawkins!?

Men argumentet att ökad bildning och stigande ålder, utbildning i kritiskt tänkande mm, skulle leda till förkastande av Bibeln och den kristna tron motsägs av de tusen och åter tusen f.d. ateister, som efter att ha utbildat sig har funnit tron på Kristus.

Svaret på Richrd Dawkins’ bok har nu publicerats på finska. Den är skriven av McGrath och hans fru.
För den som vill ha svar.

Henrik

Problem i församlingarna

Jag har mycket den senaste tiden tänkt på Nya testamentets brev och på den förkunnelse som finns där.
Ett av de drag som jag tycker att präglar hela NT är att man både säger “ja” och “nej”.

Apostlarna drar sig inte för att konkretisera. De avvisar bestämda läror. De säger nej till okristliga livsstilar. De varnar för villolärare, de nämner flera av dem vid namn!

Ett sanningskriterium är alltså att den kristna förkunnelsen “polemiserar” mot det som är fel och falskt. Utan lagens förkunnelse, utan förmaningar, utan avslöjanden av falskhet blir också det stora Ja, som evangeliet är, fel.

Nu är inte en blogg jämförbar med apostlarnas texter. Det som sägs skall prövas just i ljuset av apostlarnas texter. Det vi säger i förkunnelsen, i tal eller skrift, i samtal och debatter, skall vara i enlighet med Guds Ord.

Det skall också sägas i kärlek.

I varje fall tycker jag att det är hälsosamt för oss nutidskristna att ställas inför några av de många texter i NT som talar om problem.

Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.
 Rom. 16:17,18

&nbsp Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos" eller "Jag håller mig till Kefas" eller "Jag håller mig till Kristus".
 1 Kor. 1:11,12

Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.
1 Kor. 5:1
Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 20 Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar.
1 Tim. 1:18-20

Som du vet, har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem är Fygelus och Hermogenes.
2 Tim. 1:15
Gör allt du kan för att snart komma till mig. 10 Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Tessalonika. Krescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. 11 Lukas är den ende som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. 12 Tykikus har jag sänt till Efesus. 13 När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, och böckerna, framför allt pergamentskrifterna. 14 Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. 15 Du måste också själv vara på din vakt för honom, ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. 16 När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. 17 Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. 18 Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.
 2 Tim. 4:9-18

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
 2 Petr. 2:1
Mycket mera kunde sägas.

Pröva allt, och behåll vad gott är!

Vi är alla beroende av Guds nåd. Och det innebär också att vi skall avvisa det som är fel och falskt.

Henrik