månadsarkiv: augusti 2019

Tanke-, yttrande- och trosfriheten hotad?

När riksdagsman Päivi Räsänen blir brottsanmäld, misstänkt för hets mot folkgrupp, blir man egentligen inte förvånad. Päivi Räsänen, riksdagsledamot för KD och tidigare inrikesminister. har länge varit en nagel i ögat och väckt irritation.

Denna gång förvånar det mycket – intill obegriplighet! – att polisen har beslutat att inleda en förundersökning. Naturligtvis kan detta vara en rutinåtgärd för att betona allas likställighet inför lagen. Men ändå vittnar detta om ett paradigmskifte i vårt land och det offentliga rummet.

Hennes brott (misstänkt för?)? Hon har kritiserat sin egen kyrkas (evl luth) beslut att delta i Pride i Hfors sommaren 2019. Hon motiverade sitt ställningstagande med att citera Pauli brev till romarna kap 1, där samma tankar finns.

I sociala medier har någon tom påstått att hon vill ta livet av homosexuella – ngt som varken hon eller ngn av oss som delar hennes syn någonsin vill. Det handlar inte om personer, utan om beteenden och livsstilar som inte enligt kristen etik kan bejakas.

Det finns mycket som kan påtalas. Men det börjar bli allt mera obehagligt att en person åtalas för att citera Bibeln (Nya testamentet) samtidigt som t.ex. teatersällskap får åka omkring i daghem och förskolor och sprida genderideologi.

Nu behövs en tydlig reaktion från allmänheten. Inte minst från kristna människor. I ingen händelse är avsikten att ”slå de redan slagna”. Samtidigt är det uteslutet att tänka att man inte som kristen får ta avstånd från sådant som Bibeln avvisar.

Vart har vi kommit?

Henrik