Månadsarkiv: juli 2011

Humana, men inte naiva

Idag är det en svart dag, en dag av sorg, en dag av medlidande med Norge. Den förfärliga händelsen gör oss ordlösa, och vi känner igen tonerna från skolskjutningarna i vårt land. I dagens nyhetsförmedling kom det ytterligare chockbesked: antalet … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | 13 kommentarer

Jag tror – vi tror

I den apostoliska trosbekännelsen bekänner vi den Treenige Guden med orden jag tror (credo). Den nicenska trosbekännelsen inleds med orden Vi tror. (I Svenska kyrkans handbok är det tvärtom – den apostoliska inleds med Vi tror och den nicenska med … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | 1 kommentar