månadsarkiv: juni 2016

Statistik

 

Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2016 2,597 11,273 71,369 86,472 812.76 MB
Feb 2016 2,573 12,749 96,622 116,055 944.51 MB
Mar 2016 2,701 11,892 72,051 86,574 926.96 MB
Apr 2016 2,535 10,170 71,307 85,333 657.47 MB
May 2016 4,261 15,439 76,037 88,220 638.94 MB
Jun 2016 2,289 6,788 49,604 58,775 414.85 MB
Jul 2016 0 0 0 0 0
Aug 2016 0 0 0 0 0
Sep 2016 0 0 0 0 0
Oct 2016 0 0 0 0 0
Nov 2016 0 0 0 0 0
Dec 2016 0 0 0 0 0
Total 16,956 68,311 436,990 521,429 4.29 GB

Europadomstolen för mänskliga rättigheter: inte diskriminerande!

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Avioliiton säilyttäminen miehen ja naisen liittona ei ole syrjintää.


Det är skäl att publicera detta som gäller den diskussion som finns i flera av mina inlägg.
Man säger att kyrkan är tvungen att godkänna det samkönade äktenskapet, att kyrkan är tvungen att erbjuda vigsel av samkönade par osv.

Nu har ett viktigt besked kommit: det är inte diskriminering att hålla fast vid det traditionella äktenskapet mellan en man och en kvinna.

Det är principiellt välkommet och viktigt!

Henrik

”Min kyrka är kidnappad”

Det finns något som man kunde kalla ”den nya oppositionen” inom Svenska kyrkan. Den är visserligen inte ny, kvinnliga präster som Eva Hamberg, Annika Borg, Anna Sophia Bonde och Helena Edlund har överraskat positivt under många år. Jag är imponerad över mycket av vad de skriver. Professor Eva Hamberg är inte längre präst i Svenska kyrkan, och inte heller medlem. Hon tröttnade när hon inför ärkebiskopsvalet (när den nuvarande ärkebiskopen valdes) märkte att enighet inte rådde ens i centrala trosfrågor. Hon är en briljant skribent och en knivskarp tänkare.

Nu har ännu för mig en ny bekantskap, Helena Edlund, överraskat positivt. Hon visar hur de moderna ideologierna kör över tron, i detta fall när man vill genderneutralisera Gud, i det nya handboksförslaget vill man t.ex. stryka orda som Herre, och ersätta ordet med Kristusrop, man talar om att Gud är ”en moder” osv.

Det är inga hemligheter som avslöjas i dessa kloka kvinnors texter. Men det är intressant att se med vilken klarsyn och iver de lyfter fram det. Och de visar att de – och många andra – har avslöjat den process som nu pågår när man ska förändra religionen så att den passar moderna trender i tiden.

Det är bra att läsa sådant nu. Vindarna kommer ofta från väster och sydväst. Vi har ju detta redan i vår kyrka, men det kommer att komma ännu starkare.

Detta skriver jag inte för att försöka så ut tvivel och kritik mot Svenska kyrkan, en kyrka som har gett mig oerhört mycket, en kyrka i vilken jag har många goda vänner i Kristus.

Men detta visar hur ordet om att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Judas v. 3) är relevant och aktuelltI grundtexten ingår orden ”hapax paradotheísä”, som betyder ”en gång för alla” (hapax, t.ex. ord som förekommer en enda gång i en text kallas hapax legómena) och ”paradotheisä”, från ordet ”paradidōmi”, som betyder att överlämna en tradition, den apostoliska traditionen, 1 Kor 15:3, och det som Jesus talar om i missionsbefallningens ”att hålla (=bevara) allt det som jag har befallt er”.

Den kristna läran, den apostoliska traditionen, är något som ska genomsyra alla kyrkans texter och handlingar. Nu pågår i många kyrkor trender att förändra den kristna kyrkans tro (bekännelse) så att den blir trendig och passar i tiden.

Helena Edlund skriver om Anna Karin Hammar (syster till ärkebiskop emeritus K.G. Hammar):

”Anna Karin Hammar, präst, teologie doktor och ledamot i Svenska kyrkans läronämnd, fällde under EuroPridefestivalen 2008 det numera klassiska uttalandet: ”Man avskaffar inte en religion bara för att man inte gillar den. Man ändrar den.” Så här åtta år senare är det tydligt att Anna Karin Hammar och hennes trosfränder i kyrkoledning menade allvar. För nog har man ändrat religionen, alltid.”

”För nog har man ändrat religionen, alltid.”

”Nu är täckelsen rivet undan skrymteriet. Nu är korten synade och jag konstaterar följande: Min kyrka är kidnappad. Är det här en kristen kyrka, eller en synkretistisk, allmänreligiös organisation med fokus på humanitärt arbete och klimatförändringar?”

Detta vill vara ett rop till mina medkristna: håll fast vid den tro, som en gång för alla överlämnats åt de heliga! Bekänn Kristus, läs Bibeln, be för dina medmänniskor och medkristna. Sök predikstolar där du får höra ett kristet evangelium om Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne.

I Svenska kyrkan har förslaget till ny Kyrkohandbok blottat processen med (o)önskad tydlighet. Också i kollektuppropet till kollekten på Heliga Trefaldighets dag finns detta nya paradin med:

”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi uppmuntras att utföra kärlekens uppdrag och kan vittna om nådens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet, till dig ber vi om detta. Amen.”

Kollektuppropet har författas av Gunilla Hallonsten, chef för kyrkans internationella arbete, och har sänts ut till alla församlingar inom Svenska kyrkan.

I vårt land har vi t.ex. s.k. regnbågsmässor där samma ”teologi” finns med. Också där handlar det enligt min mening också om att med en övergripande (icke kristen) ideologi försöka stöpa den kristna gudstjänsten.

Varje mässa vi firar är en mässa för kyrkans alla medlemmar, och för alla människor, oavsett kön, hudfärg, åsikter. Den kristna gudstjänsten ska förändra  oss, vi ska inte förändra den.

Vi lever nu i historiska tider. I vår kultur finns kristendomens spår mycket djupt. Detta vill man nu bryta upp, och ersätta med något som inte är kristet.

Det kristna budskapet väcker motstånd därför att det talar om omvändelse. Ingen människa kan höra det och fortsätta livet som om ingenting hänt. Varje människa behöver omvända sig till Kristus, be om hjälp och be om sina synders förlåtelse. Det är just det anstötliga som förändrar och förnyar. Därför gräver den sin grav som vill förändra det frälsande budskap för alla människor som Jesus förkunnade och som Han bad sina apostlar och lärjungar i alla tider att föra vidare.

Henrik

Jag uppmanar de som är intresserade att läsa olika bloggar på Kristen opinion, som man når via länken nedan. Det finns mycket tänkvärt i dessa inlägg.
Jag rättade en del autospell – fel kl 20:45.

Ett citat tillagt kl 23:51.

https://kristenopinion.wordpress.com/2016/05/22/en-forsmak-om-vad-som-komma-skall-kyrkohandboskforslaget-del-5/

Sin enda grund har kyrkan…?

Det blir alltmer uppenbart hur djup vår kyrkas kris är.

Först och främst har Bibeln förlorat sin ställning som norma normans. De senaste decennierna har man tolkat kyrkans status så, att de bibliska sanningarna måste godkännas av kyrkomötet för att vinna normerande status inom kyrkan. Man röstar om kyrkans syn på äktenskapet, man röstar om prästämbetet, man röstar om vad som ska vara grunden för en prästs tro (hur mycket man kan avvika från den traditionella bekännelsen). Det sistnämnda sägs inte så, men dyker upp i separata frågor och kommer fram i olika ställningstaganden.

Så har kyrkan nu begärt en utredning om vilka konsekvenser den nya äktenskapslagen i samhället får för kyrkan. Professorn i civilrätt, Urpo Kangas, säger att ”kyrkan är tvungen att viga alla par”. Om inte kyrkomötet explicit besluter att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna så gäller samhällets lag. (http://www.valomerkki.fi/uutiset/oikeustieteen-professori-kirkolla-on-velvollisuus)

Detta är samma logik som i andra frågor. Det är den logik som har gjort prästen till tjänsteman, och ”sanningarna” inom kyrkan, dvs deras juridiska status, är förankrade i lagar och paragrafer. Det räcker inte med att hänvisa till kyrkans grund, till Bibeln och bekännelsen. I praktiken torde det innebära, att kyrkan måste överföra ifrågasatta värderingar och trossatser från Bibeln och bekännelseskrifterna till sina beslut (kyrkolagen, kyrkoordningen).

Denna situation har blivit minst sagt grumlig också därför att det blir som för pastor Olsson i Hasse Alfredssons kända satir om Svenska kyrkan: ”Han är en värdig representant för Svenska kyrkan. Han har inga bestämda åsikter om någonting.”

Kyrkan har blivit oense i de mest centrala sanningarna i Bibeln: om jungfrufödelsen, om det unika med kristendomen och Jesus, om Jesu död och uppståndelse (uppstod Jesus eller ”Kristus”?), om äktenskapet, om frälsning och förtappelse osv.

Så skriver en som inte hatar eller föraktar kyrkan, utan är djupt sörjande över den situation vi har hamnat i.

En blick på våra nordiska systerkyrkor visar hur utvecklingen går i våra grannländer. Norges kyrkas beslut, ett i april 2014 och ett annat i april 2016 säger ganska mycket (se länk nedan).

Vem skulle ha trott att någon på allvar börjar diskutera att kyrkan kan förändra sin äktenskapssyn, låt säga för 10-20 år sedan? Idag är det ett faktum, inte för majoriteten av kyrkans medlemmar, men för en större eller mindre, åtminstone alltför stor, minoritet.

Samtidigt påstås det, att kyrkan har missat tåget när det gäller att få fram beslut som skulle trygga det kristna äktenskapet – trots att ledande politiker har försäkrat att kyrkan får göra som den vill och att den nya äktenskapslagen inte binder kyrkan.

Det är ett sådant spel på gång, som man måste reagera mot.

Jag skriver inte om alla de människor som kämpar med olika livsfrågor. Jag vill på intet sätt piska upp stämningar mot dem. Men vi alla behöver en klar vägledning och kyrkan måste ha en trosövertygelse, som den kan stå för och hålla fast vid i alla väder.

Henrik

Norjan kirkko ei ala vihkiä homopareja – Seurakuntalainen

www.seurakuntalainen.fi/uutiset/norjan-kirkko-ei-ala-vihkia-homopareja/

9.4.2014 – Kirkossa on käyty keskustelua homoparien kirkollisesta vihkimisestä tai … Tuohon mitä kutsut perususkonsanomaksi, on kuitenkin pakko …

Ei siitä seuraa mahdollisuus vaan pakko | Vartija

www.vartija-lehti.fi/ei-siita-seuraa-mahdollisuus-vaan-pakko/

15.10.2015 – Mitä seuraa siitä päättelystä, että kirkko voisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja ilman kirkon lainsäädännön muuttamista? Lue lisää …

Norjan kirkko alkaa vihkiä nais- ja miespareja | Norja | HS

www.hs.fi/ulkomaat/a1460339635056

11.4.2016 – Vihkimistä vastustavien pappien tai kirkon muun henkilökunnan ei …. varoittaa Kuopiossa pakkohoidosta karanneesta miehestä – voi olla …