månadsarkiv: september 2008

Också en trosbekännelse – ny version!

Hittade – inspirerad av Ravi Zacharias – en dikt av Steve Turner, en brittisk poet och författare, som med en dråplig sarkasm beskriver människans inkonsekvens. Jag tror hans dikt Creed är värd att begrunda.
Just consider…

Obs! Publicerar nu på nytt samma dikt, som är identisk med den förra, dock med det tillägg som ”Pilde” gjorde mig uppmärksam på. Den förra versionen slutade med orden ”we believe in the rejection of all creeds”.
Kl. 16:17.

Creed

We believe in Marxfreudanddarwin
We believe everything is OK
as long as you don’t hurt anyone
to the best of your definition of hurt,
and to the best of your knowledge.

We believe in sex before, during, and
after marriage.
We believe in the therapy of sin.
We believe that adultery is fun.
We believe that sodomy’s OK.
We believe that taboos are taboo.

We believe that everything’s getting better
despite evidence to the contrary.
The evidence must be investigated
And you can prove anything with evidence.

We believe there’s something in horoscopes
UFO’s and bent spoons.
Jesus was a good man just like Buddha,
Mohammed, and ourselves.
He was a good moral teacher though we think
His good morals were bad.

We believe that all religions are basically the same-
at least the one that we read was.
They all believe in love and goodness.
They only differ on matters of creation,
sin, heaven, hell, God, and salvation.

We believe that after death comes the Nothing
Because when you ask the dead what happens
they say nothing.
If death is not the end, if the dead have lied, then its
compulsory heaven for all
excepting perhaps
Hitler, Stalin, and Genghis Kahn

We believe in Masters and Johnson
What’s selected is average.
What’s average is normal.
What’s normal is good.

We believe in total disarmament.
We believe there are direct links between warfare and
bloodshed.
Americans should beat their guns into tractors .
And the Russians would be sure to follow.

We believe that man is essentially good.
It’s only his behavior that lets him down.
This is the fault of society.
Society is the fault of conditions.
Conditions are the fault of society.

We believe that each man must find the truth that
is right for him.
Reality will adapt accordingly.
The universe will readjust.
History will alter.
We believe that there is no absolute truth
excepting the truth
that there is no absolute truth.

We believe in the rejection of creeds,
And the flowering of individual thought.

If chance be
the Father of all flesh,
disaster is his rainbow in the sky
and when you hear

State of Emergency!
Sniper Kills Ten!
Troops on Rampage!
Whites go Looting!
Bomb Blasts School!
It is but the sound of man
worshipping his maker.

Steve Turner

Henrik

En prästbroder

I dagens Hbl läser jag en sorglig nyhet: min ”sommarpräst” i Bromarv Guy Jonaeson har fått hembud.

Man brukar säga om människor att de kan bli överskattade – underskattade – uppskattade. Kanske ofta i den ordningen förresten.

Broder Guy var kanske en av de människor – förstå mig rätt – som ibland blev underskattad.

Han var ju en otrolig begåvning, beläst och kunnig, och hade mycket att säga i sin förkunnelse. Man fick ibland anstränga sig för att höra honom, kanske berodde hans framställning ibland också på en underskattning av den egna förmågan (vad vet jag), men utan orsak i såfall.

Guy Jonaesons minne må leva!

I tacksamhet, och saknad, och för goda minnen: tack Guy!

”Gå in i din Herres glädje!”

Henrik

Tillägg kl. 17.43: läs

www.enksf.fi/bromarvsforsamling/

Jesus rules!

I olika skeden av livet och med tanke på olika omständigheter får man konstatera som Jesus: nu råder mörkrets makt.

Så mycket pekar åt det hållet.

Idag läste jag i Hbl om vissa av oss, jag själv förmodligen inbegripen, att vi är mörkermän, och litet senare i samma insändare serverades ett alternativ, den andra gruppen, som kallades riktiga människor.

Tja.

Men både för mörkermän och ”riktiga människor” gäller att Jesus rules.

Men bytes äran i hån och skam
än mer det gäller: med Jesus fram!

Henrik

Synd och synd om

Diskussioner om det förfärligt tragiska som hände i Kauhajoki har blossat upp på allvar.

Det finns mycket jag har reagerat mot, och skriver bara av mig vissa tankar.

Jag tycker att det är att söka billiga politiska poäng när man börjar kräva inrikesministerns avgång för detta. Om det under undersökningens gång visar sig att något väsentligt är försummat som kunde ha gjorts, då blir saken en annan. Men ingen, läs ingen, kunde förutse detta, då och där nämligen, vi är många som i olika seminarier och föredrag varnat för att sådant kan ske. Men ingen vill vara efterklok i detta avseende.

Jag tycker heller inte att man i första hand skall utpeka den stackars polisman som ”missade” i bedömningen. Han hade inte tillgång till allt material som vi nu har tillgång till. En av förövarens vänner sade att han var snäll och trevlig, ”en helt vanlig ung man”. Om inte ens vänner kunde förutse, hur skulle då en kontroll, som sedan alltid synas i kanterna, kunna förutse detta. Så verkar det åtminstone enligt min mening just nu. Detta kan bli för mycket för en tjänsteman att bära, han, liksom alla andra inser ju att en feldömning gjorts – men på vilka grunder? Var det alltför bristfälliga? Det utreds ju nu.

Men sedan har diskussionen på ett litet olyckligt, men kanske i grunden barmhärtigt sätt rört ihop två begrepp.

Jag menar att man måste rubricera detta som mord. Det är ett avskyvärt brott att skjuta människor, 8 flickor och en pojke och en man. Och det måste – också med tanke på alla spekulationer och funderingar som rör sig i folks huvud, klart och tydligt klassas som mord.

Att det är synd om förövaren, om hans familj (Gud hjälpe och styrke dem!), att han enligt uppgift var mobbad, i gymnasiet och i yrkeshögskolan, att han hade förlorat en syster som tog honom hårt, allt detta är bidragande orsaker, och gör att vi alla tycker synd om honom. Vi följer hans föräldrar, syskon och hans vänner i våra böner, inte sant?

Men synd (mord) och synd om, i högsta grad dessutom, är inga alternativa bedömningar. De måste finnas med båda två. Ett grymt våldsbrott kan aldrig degraderas till något som gör en mördare till ett offer. Att det kan handla om ett både – och förstår väl alla. Men det är mord, och det är ofrånkomligt. Att det sedan är väldigt synd om vederbörande, skall också sägas. Det känner vi säkert alla.

För en självdestruktiv människa, en suicidal person är en sak. Att ta livet av många medmänniskor är en annan.

Det kan vara skäl att också här säga att det också är synd att ta sitt eget liv. Du skall inte dräpa, inte heller dig själv. För Gud har gett dig livet! Och vi vill alla hjälpa varann så att vi kan få ett allt meningsfullare liv!!

Men en filosofi, som har rötter i ateism och darwinism mycket tydligt, utgår från en filosofi som anser att också naturen är grym. Denna form av naturalism är farlig. Den säger att var och en måste strida ensam, strida för sig själv. Den påpekar att i naturen pågår en grym kamp, och att den kampen går ut på att de svaga måste väja för de starka.

Denna filosofi är hemsk. Utan att ens antyda att alla som förfäktar en evolutionistisk idé (den är ju en teori) eller en ateistisk livssyn skulle vara mördare och grymma, så tror jag att det finns linkar som i speciella situationer kan komma att länkas till darwinismens brist på människolivets helgd.

Livet är inte heligt, du kan skjuta en människa som du skjuter ett djur, för människan är ett djur. Det finns ingen rätt att leva. Man måste kämpa sig till denna rätt, och den går alltid (i praktiken) över någon annans (svagares) rätt.

Jesus Kristus lärde oss något helt annat. Människolivet är heligt för det är en Guds gåva. Människan är redovisningsskydlig inför Gud. Varje människas liv är unikt – det lilla, det sjuka, det ofödda, det medvetslösa, det dementa – vilket uttryck livet i dess olika skeden än har.

Därför måste kristendomens livsbejakande människosyn på nytt läras ut. Vi måste som folk och enskilda söka Gudsgemenskapen, lära våra barn förströstan på Gud, tala och sjunga om Jesus med de små. Kristendomens återkomst är mer än nödvändig nu.

Det är förhoppningsvis onödigt att påpeka att också religionen kan missbrukas. Var och en torde dock förstå att det inte är någon religiös fanatism jag förespråkar, utan den trygghet, glädje och välsignelse som ett barn känner när det får somna efter att ha bett sin aftonbön. Då talar vi nämligen om sådant som är långt utöver psykologi.

Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer.

Henrik

Dags för uppdatering!

Idag har många finländska hem drabbats av ett ofattbart sorgebud. 11 unga personer, som i morse gick hemifrån eller från sitt studiehem, återvänder aldrig mer.

Bara en av dem visste att han aldrig skulle komma hem igen. Han var den som sköt, men samtidigt är han uppenbart ett offer.

Våra tankar och böner går till alla dem som berörs, alla de sörjande, deras anhöriga och vänner, till alla som på något sätt var involverade, klasskamrater som överlevde med obehagliga minnen för livet.

Du ger akt på olycka och jämmer för att ta det allt i din hand, skriver psalmisten.

Också dem minns vi, som idag hade sin sista levnadsdag. Må HERREN frälsa deras själ.

Det finns också andra, som idag har det extra svårt. Alla de som var offer för tragedin i Jokela. Föräldrar, syskon, anhöriga, vänner, skolkamrater. Idag kommer allt igen upp till ytan. Herre, välsigna dem!

Samtidigt tror jag att det finns något som måste ske nu. Så ofta talas det mycket kring en tragedi som denna. Det vill jag inte kritisera, för det är en absolut nödvändig del av det liv som nu inte har alternativ.

Men jag tror att lösningarna i allmänhet alltför ensidigt går in för att lösa krisen, som har uppstått. Den måste givetvis lösas, de människor som behöver hjälp, måste få hjälp.

Men en väsentlig del av allt detta måste bli att fråga efter orsakerna till en sådan förfärlig katastrof.

Det har i nyhetssändningarna idag talats om förebyggande, preventiv vård. Det är bra, men enligt min mening ännu inte tillräckligt.

Vi måste på allvar våga möta den kultur, den subkultur, den värld, som resulterar i sådant som detta.

Här tror jag att kristendomens frånvaro, som har inställt sig allt häftigare, är en väsentlig del av problemet. Människan har förlorat sin identitet i och med att gudskontakten brustit. Heligheten är borta, och vi skördar frukten av det. Jag vågar påstå att det inte ENBART, kanske inte ens i första hand, handlar om psykologiska eller psykiatriska problem – naturligtvis nog OCKSÅ om det.

Men det handlar om en värld där Gud på något sätt är borta, där det som förr genomsyrat livet inte längre finns som en – kanske låter det olämpligt i sammanhanget – självklarhet, eller kanske hellre en grundförutsättning för livet.

Vad kan vi kristna göra här?

Jag vill inte att detta skall upplevas som att peka finger. Men det måste sägas.

Det andra, som jag tror att är väsentligt och livsviktigt är att uppdatera hemmens betydelse. Ekonomin är hård, verkligheten krass, föräldrar trötta efter stressande och slitandet efter bröd, men summa summarum: unga människor, och t.o.m. barn, måste ringa till kristelefoner för att de inte har en vuxen människa att tala med om det som de känner.

Jag tror inte att gränsen för uppdateringen av hemmet går mellan att arbeta eller vara hemmamamma eller – pappa. Men kanske någon form av prioritering, också från samhällets sida, borde göras, så att man kunde överleva med litet kortare dag, så att tid skulle finnas för barn och unga.

Ingenting kan ersätta hemmet. Kamrater behövs, låt oss öppna hemmen för vänner, och för barnens kamrater.

Den lösning eller de lösningar som jag tror att är nödvändiga är inte att några lyssnar till andras ord och försöker verkställa deras idéer. Snarare handlar det om att vi tillsammans söker svaret på frågorna om orsakerna till sådana kriser, och att lösningarna inte bara handlar om psykologiska eller sociala aspekter. Det måste handla – kristet sett – om evighetsperspektiv.

En uppdatering borde därför också gälla den kristna gemenskapen. Den borde mera konkret erbjuda alternativ för alla ensamma, må sedan orsaken till ensamheten vara vilken som helst.

Också frågor som är svåra och känsliga, men som bör nämnas finns med: en uppdatering av viljan att hålla samman i äktenskapet, att verkligen älska i nöd och lust. Hur många unga människor som lider av ett sprucket familjeförhållande möter man inte?!
Senast idag talade jag med en ung studerande som är en av de många som kämpar med förhållandet till sin far.

Finns det inte tillräckligt många orsaker att be om en kristendomens återkomst till det finländska samhället?!

En del skryter med hur många de lyckats få ut ur kyrkan. Borde inte vi kristna visa minst samma nit när det gäller att vinna människor, att inbjuda dem till den kristna gemenskapen där man får växa i tron, hoppet och kärleken?

Dags för uppdatering!

Henrik

Ny besöksräknare!

NU hände det igen! Www.laskuri.net har lagt ner sin verksamhet, och dit försvann mina ca 61 300 besök som jag från augusti i fjol tills idag hade!

Beklagar, men kanske någon eller några lugnar sig. Få se om besöken också minskar med ny räknare.

Det är litet sorgligt att man inte får en förvarning, men så kan det ju vara.

Livet fortsätter som förr, hoppas med intresse och omsorg för vår kyrka! Jag hoppas att det jag skriver kan vara kritiskt likaväl som instämmande, utan att det ena behöver uppfattas som kyrkofientlighet.

Kyrkan, ev. luth., är mitt hem. Men det finns nog anledning till en och annan kommentar och reflexion om det kyrkliga läget.

Välkommen med!

Det är bäst att börja om igen…

Henrik

Klagare och åklagare

En god vän berättade för mig i anslutning till diskussioner om abort om ett tillfälle för många år sedan i en av våra kyrkor i Helsingfors. Prästen hade talat allvarligt om abort och det var helt tydligt och klart var han stod i förhållande till sakfrågan.

Samtidigt berättade min vän om hur hon satt och tittade sig oroligt omkring. Hon konstaterade nämligen att inte ett ord om förlåtelse, om Guds nåd hade sagts. Hon sade att om någon hade suttit där som hade låtit göra en abort så kunde hon ha gått och dränkt sig, förtvivlad och dömd över vad hon gjort.

Jag konstaterar att hennes iakttagelse är livsviktig.

Börja aldrig diskutera med djävulen om dina synder!

Lyssna hellre till Frälsarens ord: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila. Matt. 11:28.

Paulus hade kämpat med samma frågor. Därför skriver han:

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Rom. 8:33-35

Vem kan anklaga Guds utvalda? Vem är den som fördömer? Vem kan skilja oss från Krsti kärlek?
Frågorna haglar: vem, vem, vem?

Men svaret lyder:
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Rom. 8:38,39

Och litet tidigare i samma kapitel:

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Rom. 8:1

Det är viktigt att ta synden allvarligt. Men det är livsviktigt att gå till ”nådens tron” och tala ut med syndares vän.

Jesu Kristi, Guds Sons blod, renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7

Henrik

En viktig fråga

Nu har äntligen allt flera börjat diskutera den verkliga frågan – abort – och inte bara ofta på desinformation grundade detaljer kring den s.k. abortvideon.

Men det finns en fråga som enligt min mening inte har ställts, och som jag känner mig skyldig att peka på.
Bakom varje abort finns också en man. Men var är mannen? Kanske är nämligen han en orsak, eller en allvarlig delorsak till att någon kvinna i förtvivlan ser en abort som enda utväg. Nu skall inte detta ses som sentimentalitet, som något som det hör till att man skriver. För det är det inte.

Jag kan nog också konstatera att abort i några fall kan vara en kvinnas ensidiga val, utan att den blivande fadern har någon som helst möjlighet att säga sin åsikt. Sådant har jag hört om flera gånger, senast idag. Men vanligast är nog att mannen försvinner och flyr sitt ansvar.

En familj kan se ut som följer (uppgifterna är inte gripna ur luften): lön 1700 euro, hyra 1000 euro, två tonårsbarn, den ”försvunna” faderns bidrag 300 euro i månaden. Som känt förekommer det alltför ofta att papporna inte betalar det understöd som de måste betala.

Nu är det lätt att låta detta förbli en debattartikel, ett inlägg i mängden. Frågeställningen är djupare än så. Vad kan man göra, i stället för att peka finger, för att en kvinna inte skall bli ensam med ”problemet”, det problem som skulle vara ”en Guds gåva och en lön”?

Jag tror att detta handlar om en lång kedja där manlig själviskhet måste brytas långt tidigare, där man måste fråga efter vilka förutsättningar man vill ha för att svara för alla eventualiteter. Frågan får dock inte degraderas till ett socialt eller psykologiskt plan trots att den har mycket tydliga sociala dimensioner. Det handlar nog om det som Bibeln kallar omvändelse, om sinnesändring, om medmänsklighet.

Var är mannen? Jag har arbetat en del med en text i Johannesevangeliet, som kanske inte ursprungligen hört dit (Joh. 7:53-8:11). Där berättas om en kvinna som ”på bar gärning” blivit gripen för äktenskapsbrott ( i den gamla översättningen står ”beträdd” – ertappad – inte ”betrodd” som någon konfirmand en gång läste). Om hon blev gripen ”på bar gärning”, så måste det ha funnits en man närvarande. Men texten säger ingenting om honom. Detta har för övrigt lett vissa forskare att tro att situationen var arrangerad, att mannen kanske var med i komplotten, och att kvinnan bara var ett offer för att man skulle kunna ställa Jesus mot väggen. ”Moses säger att hon skall stenas” (konflikt med romarna) eller det andra alternativet ”strunta i Moses” (konflikt med judarna).

Men beteendet är sorgligt. Det blottar den manliga egoismen, som har förblivit densamma genom årtusenden.
Var är mannen? Vad kan vi alla, ni alla, de alla göra som kan påverka en hustrus, flickväns, medmänniskas liv och framtid? Nu skall vi stiga fram och ta ansvar, och försöka leva så att ingen människas liv på grund av vår själviskhet eller ansvarsflykt skall bli ödelagt – inte den människa nära oss som börjar fundera på om det finns alternativ till att föda, inte det lilla liv som så ofta glöms bort i diskussionerna.

Det kan vara bra att nu med tacksamhet tänka på att vi alla som deltar i diskussionerna har en mor och en far som valde att låta oss leva.

Henrik

Tillägg: Jag skulle ha skrivit ännu en sak, som är det viktigaste i allt: Guds förlåtelse gäller och den är en realitet. Den gäller oss alla som i ett eller annat avseende svikit.

”Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.”

P.S. För en gångs skull har jag också publicerat detta inlägg på Kyrkpressens blogg.