Månadsarkiv: oktober 2013

”Menneskers livshistorier brukes til å overprøve klare skriftord”

Det är intressant att läsa gamle vännen Anfin Skaaheims kommentarer om situationen den norska kyrkan. 8 av 12 biskopar vill nu att kyrkan ska bejaka samkönat äktenskap. Överallt är situationen likadan. När t.ex. generalsekr. Tor Jörgensen år i oktober 1993 var djupt … Läs mer

Publicerat i kyrkan | 1 kommentar

Ännu en utvisning

Domkapitlet i Tammerfors stift har idag enhälligt beslutat att Missionsstiftets biskop Risto Soramies förlorar sina prästrättigheter i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Risto Soramies har under alla sina aktiva prästår tjänat Guds rikes sak och verkat i missionsuppgifter i en av kyrkans … Läs mer

Publicerat i kyrkan | 1 kommentar