månadsarkiv: september 2012

Var Jesus gift?

Såväl Aftonbladet som t.ex. Yles hemsida publicerar idag en ”nyhet”: ”Jesus var gift”. Man talar om ”bevis” eller åtminstone om ”sådant som tyder på” att Jesus var gift.

Nyheten har sina rötter i Karen L. Kings (professor vid Harvard University) forskningar. Hon har fått tillgång till en papyrusbit, stor som ett visitkort, med 8 rader text. På den fjärde raden står orden ”…Jesus sade till dem, min hustru….” och på nästa rad ”hon kan bli min lärjunge”.

Karen L. King säger ärligt att detta inte visar att Jesus var gift.

”The text does not prove that Jesus had a wife, King emphasized. Even if it is actually a translation of a second century Greek text, as King theorizes, it would have been composed more than a century after the death of Jesus. The earliest and most reliable information about the historical Jesus is silent on the question of his marital status, King said.
“It’s not saying we’ve got the smoking gun that Jesus is married,” she said.”

Flera forskare (bl.a Ben Witherington och också den radikale Bert Ehrman) säger att denna text inte bevisar ngt alls. En bit papyrus, utan kontext (man vet inte varifrån den är, och om dessa rader som citerats ovan hör ihop eller om ngt annat avses) säger egentligen ingenting. I varje fall handlar det om åtminstone 100 år yngre texter än Nya testamentets evangelier.

Det kan, såsom Karen L. King säger, handla om att man ganska tidigt diskuterade om Jesus varit gift med Maria Magdalena, något som just vissa gnostiska texter hävdat långt efter Jesu död. Men forskningen har visat att de gnostiska evangelierna kan betraktas som tendentiösa, man skrev i ett bestämt syfte och har inget som helst stöd i de väldokumenterade evangelierna i NT.

Karen L. King är för övrigt en av ”fellows” i Westar Union, dvs i det s.k. Jesusseminariet (dit t.ex. biskop Spong och t.ex. finländarna Sakari Häkkinen – bror till biskopen med samma namn – och Jarmo Tarkki hör).

Några forskare har också undrat över hur Karen L. King, som inte är arkeolog, har fått tillgång till detta papyrusfragment. Det är skrivet på en sydegyptisk dialekt. Prof. King uppger att ägaren till detta fynd inte vet var det är funnet.

Om texten är äkta, vilket inte med säkerhet kan bevisas, så kan man ändå konstatera att de ca 100-200 år äldre nytestamentliga evangelierna inte antyder något om att Jesus skulle ha varit gift. Jesus talar sannolikt indirekt också om sig själv när Han säger att att ”det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig” (Matt. 19:12).

Och när hans närmaste kommer efter honom för att be honom komma hem, handlar det om hans mor och hans bröder (Matt 12:46, 13:55), dessa var i människors ögon hans närmaste, ingen antydan om att Jesus skulle ha haft en egen familj.

Om denna text, som Karen L. King provokativt (ordvalet är inte mitt) kallar ”Jesu mors evangelium”, är äkta, handlar det med intill visshet gränsande sannolikhet om  gnostiska texter utan historiskt värde. Helt i linje med t.ex. Tomasevangeliet.

Det finns redan en hel del skrivet om detta på nätet. Ingenting har förändrats genom nyhetsförmedlingen idag även om man gärna vill publicera rafflande rubriker. 

Till detta kan man bara säga, att Jesus kallar sig Brudgummen (det gör också Johannes döparen, samma tanke finns i Uppenbarelseboken) och att Kristi kyrka, är hans brud. De som är döpta till Kristus och tror på Honom (ur alla folk, folkslag, stamma och tungomål) väntar på bröllopet, som äger rum i Brudgummens Fars hem, i himlen.

http://www.hds.harvard.edu/faculty-research/research-projects/the-gospel-of-jesuss-wife

Henrik

En link till en hemsida skall jag ge, också därför att den innehåller åsikter som jag inte nödvändigtvis delar, men jag konstaterar att i ljuset av också denna nyhetssida framstår såväl Yles som Aftonbladets nyhetsrubriker som direkt missvisande.


http://www.boston.com/metrodesk/2012/09/18/harvard-professor-identifies-scrap-papyrus-suggesting-some-early-christians-believed-jesus-was-married/dZJ1sIJCay8b8cra30wfQK/story.html

 

Kyrkhelgen och annat kyrkligt

Jag har fått komma hem igen efter goda dagar i Karleby. Tack alla som var med! Gud välsigne alla!

Jag gläds också över att broder Leif Nummela idag har vigts till präst i den lutherska kyrkan i Ingermanland! Gud välsigne! 1 Tess. 5:24.

Jag fick ett SMS i gudstjänsten i Karleby stadskyrka. Jag kände att telefonen vibrerade så jag tittade för säkerhets skull. När jag började läsa, stämde församlingen (omedveten om vad jag höll på med) in i Helig, helig, helig. Det passade på något sätt mycket bra in i sammanhanget.

En viss sorg för mig är det att inte vår kyrka har kallat Leif till prästämbetet. Jag tycker att kyrkans ledare skall vara spejare, som söker lämpliga herdar. Nu har de – enligt min mening missat. Jag tror inte att vår kyrka har tillräckligt med brinnande och hängivna teologer, säkert skulle behov ha funnits att få en till..
Vi ber om Guds välsignelse!

Henrik

P.S. Leif fortsätter som chefred. för tidningen Uusi Tie och som bibellärare inom Folkmissionen. Folkmissionen har ett etablerat samarbete med ingermanländska kyrkan och Leif har redan flera ggr varit med om att undervisa kyrkans präster. Nu har han blivit kallad och uppmanad att låta prästviga sig. 

Också tre anställda inom finska evangelieföreningen har blivit vigda idag, se nyhet på sidan www.seurakuntalainen.fi samt påwww.sley.fi.