månadsarkiv: september 2019

Dagens lösen idag 12.09.2019

Idag kan man läsa det ena lösenordet och bli litet förbryllad. 1 Kung 18:37 lyder i Bibel 2000 (som Dagens lösen använder):

”Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig.” 

En jämförelse med andra översättningar visar att Bibel 2000 översätter fel. Några exempel:

”Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, HERRE, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan.” (1917 års översättning)

Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förstår att det är du HERRE som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.” (Svenska Folkbibeln)

Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin.” (Finska översättningen 1933/38)

”Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi!» (Nya finska kyrkbibeln, 1992)

Answer me, O LORD, answer me, that this people may know that you, O LORD, are God, and that you have turned their hearts back.” ( English Standard Version).

Det är slutet på versen som förbryllar. Ordet ”bakom”, eller ”bakåt” (’aḥōrannît) betyder inte bortåt, utan ”tillbaka”. HERREN kallar de vilsna tillbaka.

Det är nästan hädiskt att säga att ”HERREN har vänt bort deras hjärtan”.

Tvärtom är denna bön en bön om att HERREN ska omvända sitt folk, få det att vända tillbaka till sin Gud.

Henrik