Månadsarkiv: februari 2008

Dags för "eld upphör"?

Jag börjar mer och mer tycka att det nu skulle vara dags för eld upphör. Jag tror att alla parter borde enas om detta eld upphör. För tiden är knapp. Snart är det av allt att döma för sent, om … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Dags för "eld upphör"?

Heter vägen icke våld?

Jag har häromdan hört om en annan skola (på finskt håll), där gudstjänster firas och där nya regler pch principer skall införas. Är det verkligen något slags systematisk kampanj på gång, där man vill försöka utmana folks övertygelser? Det är … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Heter vägen icke våld?

Varför nu detta?

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=16045 Den nyhet som bl.a Vasabladet presenterar idag förvånar mig, samtidigt som den ju inte borde förvåna. I Domkapitlets beslut om att bevilja rätt att fira nattvard finns ett villkor. Domkapitlet förutsätter att medverkande prästers kön inte får vara någon … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Varför nu detta?

Mera om kyrkorätt och diskriminering

I den aktuella debatten diskuteras mycket detta med diskriminering. Några aspekter på detta vill jag närmare kommentera, också därför att jag kan reda ut tankarna för mig själv och förhoppningsvis för någon annan. Enligt min mening hänvisar man ibland oriktigt … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Mera om kyrkorätt och diskriminering

Avslöjande

Idag nås vi av nyheten att även Esbo och Vanda samfälligheter sällat sig till dem som vill strypa missionsunderstödet till SLEY och SLEF. Jag noterar med tillfredsställelse att biskop emeritus Erik Vikström nyligen sagt att man borde höja understödet til … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Avslöjande

En för alla, alla för en

Orden en för alla, alla för en är en devis som passar synnerligen väl in på en kristen. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för En för alla, alla för en

Jeesus ei ole vaihtoehto, vaan elinehto.

Kalevi Lehtinen (Uusi Tie 21.2.2008) (för svenska läsare ungefär: Jesus är inget alternativ, Han är ett livsvillkor) Henrik

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Jeesus ei ole vaihtoehto, vaan elinehto.

Vem är "alla", "ingen" och "var och en"?

Två aktuella paragrafer i vår Grundlag, 6 § och 11 §, innehåller orden alla, ingen och var och en. Man undrar ibland vem som avses. Först lagtexten, sedan någon (lekmanna)kommentar. 6 §Jämlikhet Alla är lika inför lagen. Ingen får utan … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Vem är "alla", "ingen" och "var och en"?

Dagens gåta

I förhållande till en kyrkoherdetjänst är förrättande av gudstjänst ett tjänsteuppdrag och handlar inte för kyrkoherdens del i detta sammanhang om en i grundlagen skyddad religionsutövning. Detta är ett konstaterande av Åbo förvaltningsdomstol i motiveringarna till beslutet (citat enligt Kyrkpressen). … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Dagens gåta

Urkyrkans kyrklighet

Pekka Mäkipää, missionsorganisationen Såningsmannens missionsdirektor, skriver i sin ledare i det färska numret av tidningen Kylväjä om hur Michael Green beskriver urkyrkan. Green nämner fem olika drag, som präglade livet, kyrkligheten i urkyrkan. Det fanns inte någon särskild strategi eller … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Urkyrkans kyrklighet