Heter vägen icke våld?

Jag har häromdan hört om en annan skola (på finskt håll), där gudstjänster firas och där nya regler pch principer skall införas.

Är det verkligen något slags systematisk kampanj på gång, där man vill försöka utmana folks övertygelser?

Det är skillnad på övertygelse och villolära. I de fall jag nu tänker på handlar det inte om för kyrkan främmande läror.

I Sverige firar man 50 år sedan kvinnoprästfrågan avgjordes. Fortfarande finns det stora problem. Varför?

I Finland firas i dagarna 20 års jubileum.

Problemen kvarstår. Och grundproblemet är att kristna människor har förstått Guds Ord på olika sätt. Kanske handlar det inte alltid om det – Gud allena vet!

Men om det är så – och annars – heter inte den framkomliga vägen icke våld, att inte tvinga någon att leva i strid med sin övertygelse?

Henrik