Dags för "eld upphör"?

Jag börjar mer och mer tycka att det nu skulle vara dags för eld upphör.

Jag tror att alla parter borde enas om detta eld upphör. För tiden är knapp. Snart är det av allt att döma för sent, om det inte redan är det.

Alternativet till att låta folk leva enligt sin övertygelse innanför det som konstateras vara rätt lära är att folk alltmera börjar organisera sig i registrerade föreningar och motsvarande. Det är en i grundlagen tryggad rättighet, att samlas, att bilda föreningar, att få ha sin övertygelse. Och det sker säkert. Den verksamhet som är utanför kyrkans inklusive biskoparnas jurisdiktion kommer att växa. Det är resultatet av en målmedveten och systematisk hetskampanj som kyrkan har accepterat.

Vill vi det? Vill vi verkligen det?

HERREN är trofast, han skall styrka oss och bevara oss från det onda.

Det onda är inte de som har annan åsikt än vi. Det onda är det som den onde vill få oss att göra, allt det som har sina rötter i hans uppror mot Kristus.

I de ljuset skall vi bedöma sådant som missionsmedel, nattvardslov och annat. Där syns ett ansikte. Är det Kristi?

Må var och en bedöma detta i bön.

Men låt mig tillägga: till samma kategori som måste prövas och bedömas hör bloggar, yttranden, åsikter och ageranden, allt som förekommer bland oss. Det onda är inte som bovarna i Kalle Anka; både utseendet och namnet avslöjar dem. Men i verkligheten är det så att Satan förskapar sig till en ljusets ängel.

Låt oss be om att vi alla, en och var, skulle få stå på Jesu sida i kampen mot mörkrets makter.

Henrik