”Menneskers livshistorier brukes til å overprøve klare skriftord”

Det är intressant att läsa gamle vännen Anfin Skaaheims kommentarer om situationen den norska kyrkan. 8 av 12 biskopar vill nu att kyrkan ska bejaka samkönat äktenskap. Överallt är situationen likadan.

När t.ex. generalsekr. Tor Jörgensen år i oktober 1993 var djupt oroad över denna fråga, är biskop Tor Jörgensen idag 20 år senare en av dem som vill bejaka nyordningen.

I nästan alla frågor är utvecklingen just denna.

Jag tycker att Anfin Skaaheim träffar rätt när han beskriver situationen.

”Den pensjonerte generalsekretæren mener det skjer en «subjektivisering» i omgangen med Bibelen, der menneskers livshistorier brukes til å overprøve klare skriftord.

Han registrerer også at det kirkelige landskapet har endret seg.

– Det er nok blitt mer sentrumsteologi som gjør at det blir vanskelig å markere det vi tidligere kalte tradisjonelle bibelske standpunkter. Man toner ned alvoret og vil akseptere forskjellige syn. Selv om man selv står på bibelsk standpunkt, vil man i stor grad akseptere andres. De som har tydelige meninger, blir veldig fort dysset ned og kommer ikke i posisjon, sier han.”

Det är just dessa två verkligheter som drabbar också oss.

1. Många som tidigare höll fast vid Nya testamentets syn på äktenskap och familj, har sedan ändrat åsikt. Ofta har åsiktsförändringen för övrigt skett i samband med eller inför avancemang inom kyrkan.

2. Man har börjat tala om centrum i teologin. Detta har också dessvärre blivit ett instrument för att göra sig av med omdiskuterade och omstridda frågor, som man kan tolerera hos andra.

Verkligheten är tyvärr sådan, att förnekelsen ofta börjar med till synes ”mindre frågor”, för att så småningom leda till en panikrealisation av hela den kristna läran.

Här gäller det för kristna att vakna. Det blir svårare att stå och kämpa – för var den klassiska synen alllmänt accepterad. Nu försöker man allt mera framställa den som extrem och obarmhärtig osv.

Jag tycker att Anfin träffar rätt, som sagt, också när han betonar att subjektiva livshistorier ligger till grund för en omtolkning och omprövning av bibelordet.

NU är det dags att vakna.

Henrik

http://www.dagen.no/2013/10/15/kristenliv/homofili/bibelen/den_norske_kirke/174078

1 tanke kring ””Menneskers livshistorier brukes til å overprøve klare skriftord”

Kommentarer inaktiverade.