Apokryfiskt

Den senaste tiden har de s.k. apokryferna varit på tapeten. Böckerna, närmare bestämt Gamla testamentets apokryfer, har aldrig tillhört den hebreiska Bibeln, som är identisk med vårt GT vad böckerna beträffar (låt vara att vi fökjer en annan ordningsföljd). I Septuaginta, den grekiska översättningen från 200-talet f. Kr, ingår de däremot. Luther sade att de är goda oh nyttiga att läsa, men han gjorde en klar skillnad mellan kanonisk och icke kanonisk skrift.

Inom vår kyrka pågår också en diskussion om de nyöversatta finskspråkiga apokryferna. Om de skall ingå i normalupplagan av kyrkobibeln eller inte. Om de ingår så kommer det att klart framgå att de är en särskild grupp av böcker. Vår kyrkas KO säger också klart att vi bygger på de kanoniska skrifterna (med litet andra ord).

Det finns också s.k. apokryfiska evangelier, som inte har ngt att göra med den kanoniska, apostoliska evangelietraditionen. De är pseudoepigrafer, skrifter utgivna i någon känd persons (t.ex. apostels) namn.

Att Jesus verkligen räknade med vårt nuvarande GT visar bl.a Luk 11:51, där Jesus hänvisar till det första och sista mordet i GT, märk väl i den hebreiska Bibeln. Den hebreiska Bibeln är indelad i tre grupper Moses (Lagen, de fem moseböckerna), Profeterna, de tidigare profeterna, dit våra historiska böcker hör Jos., Dom, 1-2 Sam., 1-2 Kon. samt de senare profeterna Jes., Jer., Hes. samt Tolvprofetboken Hos, Joel, Amos osv) och som tredje grupp Skrifterna eller Psalmerna, uppkallad efter den första boken i gruppen. I den sistnämnda gruppen ingår alla överiga böcker: Psaltaren, Ords, Job, Höga Visan, Rut, Klag, Pred, Ester, Dan, Esra-Nehemja samt 1-2 Krön.

I uk. 24:27, 44 ser vi också att Jesus använder den hebreiska Bibelns disposition. Att Jesus i Luk 11:51 samt i paralleltexten i Matt 23 hänvisar till 1 Mos. 4 och till 2 Krön 24 visar att han räknade med all blodskuld som från Abel till Sakarias, dvs från det första till det sista dråpet/mordet, i Bibeln.

För den kristna kyrkan är just de kanoniska skrifterna avgörande. Dock måste man konstatera att de GT-liga apokryferna (som ju ingår i Bibel 2000) är nyttiga, också därför att de kan belysa texter i GT och NT (det finns som känt hänvisningar till dem).

Henrik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.