Archive for november, 2008

Kyrkomötet 1

tisdag, november 4th, 2008

Så har då kyrkomötet kommit igång. Höstsessionen inleddes med mässa som leddes av biskop Eero Huvoinen.

Under måndagen behandlades kyrkans budget, och de motioner som hör samman med budgetbehandlingen. Till dessa hör bl.a frågor som gäller vad man kan göra för att stärka kyrkas utbud av och framför allt beredskap för att möta människor i nöd. Bl.a det tragiska skoldramat i Kauhajoki var en bakgrund till den uppfattningen att långt flera ungdomar diskuterade frågorna på nätet än på olika tillfällen som man försökte arrangera för dem. Det ena utesluter inte det andra.

En av biskoparma hade också föreslagit att biskoparnas nya bok om kärlek, familj och sexualitet Kärlekens gåva skulle utdelas till alla hem. Frågan väckte ganska mycket diskussion. En person var av den åsikten att boken inte lämpar sig för alla hem för den utgår från den heterosexuella familjen. Bl.a ensamstående, samkönade par och även sambopar kan känna sig utanför de temata som boken tar upp.

Mycket diskusson väckte också det s.k. He-TA projektet, förslaget att samordna all personal- och ekonomiförvaltning till en jätteorganisation, som genom obligatorisk köptjänst skulle sköta detta för alla församlingar. Mycket kritik framfördes, också mot den snäva tidtabellen. Mycket kritik har också kommit från fältet. He-Ta seglar nog i motvind. Idag hålls ett informationstillfälle om He-Ta. Diskussionerna fortsätter, inga belsut finns ännu, det första gäller reservering i nästa års budget för He-Ta.

Budgeten behandlas nu i ekonomiutskottet, där stiftets representant är Åsa Westerlund.

På kvällen deltog jag i SLEF:s möte i Åbo med över 70 studerande och unga vuxna. Glädjande! Fina ungdomar!

PÅ kyrkomötet hade diskussion om det s.k. tjänstepaketet börjat. Det blir en hård och svår dust. Enligt min mening vill man göra kyrkan och samhället till kommunicerande kärl, prästen blir i mycket hög grad en tjänsteman.

Be för oss idag när diskussionerna fortsätter kl 09.

Återkommer.

Henrik