Pruta lite?

Birgitta Jernvall Ingman, känd och välskrivande journalist, numera pensionär, skriver om biskopsvalet bl.a med följande ord:

Hur som helst borde de som utser biskopen också en stund tänka på vilka signaler deras val ger till de många så kallat positivt fjärmade bland kyrkans medlemmar. Ska kyrkan vara en motkraft till de strömningar som råder i samhället eller ska också kyrkan välja sin ledare enligt dagens allmänna kompetenskriterier – och vid behov pruta lite på de specifikt kristliga kraven.

Birgitta Jernvall Ingman, Hbl 1.6.2006

Hennes ord har fastnat i mitt sinne. I den meningen har hon träffat rätt. Men när jag tänker på att hon skriver om valet av stiftets biskop blir jag nog fundersam.

Ska kyrkan vara en motkraft till de strömningar som råder i samhället, frågar hon. Svaret måste väl vara beroende av vilka strömningar hon tänker på. Jag tror att jag förstår vad, för att kanske också tänka vem, hon avser. Man kan svara på hennes fråga på olika sätt.

Nej, kyrkan ska inte vara en motkraft, kyrkan ska vara uppbygglig och hjälpa människor att orka, att tro på framtiden, att vara konstruktiva och inklusiva. Kyrkan skall i sin förvaltning uppfylla allmänna krav på rättvisa, medbestämmande och insyn.

Men man kan verkligen också ur ett nytestamentligt perspektiv säga att det finns strömningar i tiden som kyrkan ska vara en motkraft till. Kyrkans värderingar är i många fall annorlunda. Jag kommer att tänka på en av bönerna i vår handbok:

Allsmäktige, evige Gud. Vi ber dig för din kyrka i hela världen. Bevara den i ditt namn, så att den inte söker sin trygghet i den kraft som är av denna världen, utan låter sig ledas av sanningens Ande.

I den mening som motkraft fångar detta perspektiv, skall kyrkan verkligen vara en motkraft och stå för något annat.

Och när hennes kolumn avslutas med uppmaningen att vid behov pruta lite på de specifikt kristliga kraven så anmäler jag avvikande åsikt.

För det första bör inte kompetenskriterier och kristlighet sättas mot varandra, vilket kanske inte var avsikten.

Men för det andra uttrycker orden något för mig skrämmande: pruta på de specifikt kristliga kraven låter nog totalt främmande för det jag tycker att kyrkan skall gå in för vid val av stiftets biskop, vem som än blir vald.

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.