Puheenvuoro

Eräässä keskustelussa puhuttiin hiljattain kirkon tulevaisuudesta. Erään puheenvuoron siinä keskustelussa käyttänyt kirkolliskokousedustaja, Kemijärven seurakunnan khra Lasse Marjokorpi, puhui kirkon tilasta mm. seuravaa:

Kirkko elää omassa ajattelussaan vielä yhtenäiskulttuurin aikaa. Se kuvittelee, että Suomen kansan kirkkoon kuuluva enemmistö on sillä tavoin sitoutunut kristinuskoon, että sen demokraattisia päätöksiä voidaan pitää kirkolle ohjeellisina.
Suomalainen nykykulttuuri on jo mielessään siirtänyt kirkon yksityiseksi yhteisöksi, jonka edustamilla katsomuksilla ei sen mielestä ole mitään yleispätevyyttä. Huomattavaa on, että Euroopassa vain katolinen kirkko näyttää säilyttäneen perinnäisen kirkon aseman yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana. Se tunnustetaan Suomessakin, vaikka katolisia on vain muutama tuhatta.

Sen vuoksi kirkon sitoutuminen yhteiskunnan etiikkaan perustuu kokonaan virheelliseen käsitykseen kirkon asemasta. Sehän on opetuksessaan sitonut itsensä yhteiskunnan etiikkaan, silloinkin kun yhteiskunnan normit ovat vastoin Raamattua.
Se on sitoutunut teologiassaan valistuksen maailmankuvaan. Siitä lähtien todellisuus on määritelty tavalla, josta Jumala, luominen, ilmoitus ja pelastus on suljettu pois. Tämän immanenttisen ja deterministisen maailmankatsomuksen seurauksena on käynyt niin kuten nykyinen paavi sanoi kohua herättäneessä puheessaan Regensburgin yliopistossa, että kristinuskosta on tullut vain osa siitä, mitä se oli ennen. Myös tieteen alue kapenee ja lopulta myös ihmisyys uhkaa kaventua vain osaksi siitä, mitä se on Jumalan luomana ja lahjoittamana.

Se tarkoittaa, että kielletään kaikki erityiset ihmiselämää koskevat kysymykset, jotka koskevat ihmisen syntyä ja kohtaloa, hänen suhdettaan Jumalaan, sitä mikä on oikein ja väärin, niillä ei ole mitään sijaa tieteen määräämän yhteiskunnallisen järjen näköpiirissä. Suostuessaan tähän maailmankuvaan kirkko ajautuu kulttuuriseen merkityksettömyyteen, se ei kykene luomaan yhteisöllistä etikkaa ja siitä tulee vain viihteellinen yhteisö.

Onko se totta? Osuuko oikeaan?

Mielstäni osuu. Eli, nyt tarvitaan aktiivista toimintaa.

”Kristitty, älä pakoile, käy päin!” (nimi. ”Morosus” = Osmo Tiililä)

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.