En liten undran

Ärkebiskopen av Canterbury, dr Rowan Williams, har i en intervju, som man kan läsa i dagens nummer av Daily Telegraph, skrivit att den anglikanska kyrkan kan tänkas återkomma till frågan om kvinnliga präster. Ärkebiskopen betonar dock att han är en förespråkare och också förespråkar kvinnliga biskopar, vilket enligt många kommer att förverkligas inom några år.

Han säger dock att hans övertygelse har ”prövats”, när han har sett alla de svårigheter som beslutet gett upphov till. Han konstaterar också att beslutet inte har inneburit den förnyelse och väckelse för kyrkan som man hade väntat, även om det heller inte ruinerat kyrkan.

Intervjun finner du här:

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/16/npriest16.xml

För någon tid sedan kom ärkebiskopen ut med en U-sväng i inställningen till homosexuella: Gays must change, sade ärkebiskopen. Nu undrar man om detta utspel är början till en liten spricka i ärkebiskop Williams’ teologiska tänkande angående ämbetsfrågan.

En annan, i detta skede mera trolig, förklaring är att ärkebiskop Rowan Williams ”tänkte högt” enligt principien ”å ena sidan och å den andra” inför sitt första förestående möte med den nya påven Benedictus XVI.

Men kvar blir dock en liten undran.

Henrik