Merry Christmas or Season’s Greetings?

I den engelskatalande världen diskuteras nu hur man officiellt skall önska varann en God Jul:

We’ve been debating in the office whether we should wish you all ”Merry Christmas and a Happy New Year” or ”Season’s Greeting” !

We recognise that many people appear to be rather sensitive on this subject. Of course, out of respect and deference to the millions of non-Christian British citizens, the accepted form now seems to be ”Season’s Greetings” . But is that Political Corrrectness gone too far? After all, the Christmas cards bearing the messages inside are just that: CHRISTMAS cards!

(Adam Boultons blogg, Sky News)

Samma diskussion världen över – det som förundrar är att denna diskussion överhuvudtaget förs! För något sekel sedan hette det: Världen kristnad i vårt århundrade!

Vart har denna ton försvunnit?

Det är skäl att upprepa: Sången om Kristus skall aldrig få tystna, aldrig få dö på vår jord!

Vill Du skriva under denna bekännelse, denna målsättning? Vill Du att Ditt liv och den tid Du har kvar på jorden skall bidra till det?

Låt oss tala med HERREN Kristus idag och be om att så skall ske!

En gång hette det: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden…”. Nu säger man på fullt allvar att om man ärar Gud i höjden, så blir det ingen fred på jorden!

Det handlar om två oförenliga syner på livet. Det är två röster, Guds röst och – i klartext – den Ondes röst. Alternativet till änglasången växer fram ur den andemakt som vill ha bort Kristus, och som tror sig kunna skapa fred på jorden.

Den rösten känner vi igen. Den finns i julevangelierna. Matteus skriver om de vise männens besök hos Herodes, som ville finna Jesus:”Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det.” (Matt. 2:8)

Hur skulle denna tillbedjan ha sett ut?

Julen år 2006 innehåller samma toner som den första julen. Den första julen var ingen idyll, utan ett drama. Det var tillbedjan och förakt. Det var kärlek och hat! Det var frid och kamp. Det var ”tecknet som skall bli motsagt”.

Det var två körer. Änglasångens Ära vare Gud! Och det var Herodes’ kör, som så småningom växte sig allt starkare, inspirerad av barnamorden i Betlehem, fram till Golgatadagarnas Korsfäst, korsfäst!

Var står Du och jag denna jul?

I vilken kör sjunger Du, jag?

Henrik