Skall Människosonen, när Han kommer, finna tro på jorden?

Detta – rubrikens fråga – är ett ord som jag hört många kristna citera de senaste månaderna. Och det är bra. Det är ett mycket aktuellt ord.

Först kan man fråga sig om Svenska folkbibeln här har rätt genom att översätta ”finna en sådan tro”. Kontexten är ju änkan som var ”så besvärlig” att den orättrådige domaren skulle hjälpa henne att få rätt. Sammanhanget talar om ”Guds utvalda” som ropar till Honom dag och natt, så en möjlighet är att förstå orden som SFB, att Jesus med andra ord talar om en sådan tro som kvinnan hade.

Men man kan också översätta: skall Människosonen, när Han kommer, finna tron på jorden.

Ett viktigt perspektiv öppnar sig, som jag tror är särskilt aktuellt för mig, för dig.

Vår kallelse är att föra stafettpinnen vidare till kommande generationer (det är ju den bild som finns bakom orden i 1 Kor. 15 att överlämna det som aposteln tagit emot), kanske inte alla kristenhetens och kyrkans problem kommer att kunna lösas under vår livstid (låter förmätet att ens skriva så). Vår viktigaste uppgift är att se att EVANGELIET når nya människar, kommande generationer.

Vi måste helt enkelt först och främst se till att evangeliet förkunnas, vi skall samla människor och förkunna för dem om Jesus Kristus. Detta hänger inte på kyrkomöten eller biskopsmöten, det finns en order som inte kan upphävas av någon! Missionsbefallningen.

Jag hoppas att detta kan ske inom vår kyrka, i samförstånd och så långt som möjligt tillsammans. Men det är inte i sista hand det avgörande. Också om de yttre omständigheterna förändras (och mycket borde förändras) så är uppdraget kvar.

Detta är ingen uppmaning till att gå ut ur kyrkan. Det är bara en uppmaning att inte fixera fel fråga. Det gäller alla kristna i alla länder. UPPDRAGET!

Dwight L. Moody, den kände amerikanske evangelisten och förkunnaren sade:

Det monument jag önskar mig när jag är död är ett monument med två ben som går omkring i världen – en frälst syndare som berättar om Jesu Kristi frälsning.

Så är det. Detta är huvudperspektivet, som Jesus vill väcka oss till.

Det är i ljuset av detta som alla andra frågor skall ses. Att missionsuppdraget förs vidare. Formerna och omständigheterna är mindre viktiga. De kan komma att förändras. Allt är i Guds hand.

Jesus sade: be därför skördens Herre att Han sänder ut arbetare till sin skörd.

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.