Är det sant att…

“Evangelisterna fortsatte att forma och tolka denna Jesustradition. När de skrev sina verk nöjde de sig inte med att mekaniskt upprepa sina källor, utan formade dem på många sätt. Varje evangelist utformade sitt material på sitt eget sätt. Matteus t.ex. utformade en del av talstoffet till fem långa tal. Dessutom har evangelisterna gjort många mindre och större förändringar i sitt källmaterial. De har själva diktat narrativa (berättande) linkar, som har gjort att den muntliga traditionens skärvor blivit enhetliga framställningar. Dessutom har de själva skapat vissa helheter. En stor del av Johannesevangeliet har evangelisten själv skapat.

För en nutida människa kanske påhittat berättelsematerial upplevs som en förfalskning av källmaterialet. Evangelisterna tänkte inte så. Deras avsikt var inte en historisk framställning, utan en teologisk undervisning. Det väsentliga var inte den historiska tillförlitligheten i berättelserna, utan deras andliga sanning.”

( Docent, teol.dr Kari Kuula i en kursbok i exegetik)

Evankelistat jatkoivat tätä Jeesus-tradition muokkaamista ja tulkintaa. Laatiessaan teoksensa he eivät vain tyytyneet mekaanisesti toistamaan lähteitään, vaan muokkasivat niitä monin tavoin. Kukin evankelista sijoitti aineistonsa omalla tavallaan. Esimerkiksi Matteus sijoitti osan puheaineistosta viideksi pitkäksi puheeksi. Lisäksi evankelistat ovat tehneet lukuisia pienempiä ja suurempia muutoksia lähdeaineistoonsa. He ovat sepittäneet itse kerronnallisia linkkejä, joiden avulla suullisen perimätiedon sirpaleista on saatu yhtenäisiä esityksiä. Lisäksi he ovat itse laatineet joitakin kokonaisia kohtauksia. Suuri osa Johanneksen evankeliumista on evankelistan itsensä laatimaa.
 
Nykyajan ihmisestä uuden kertomusaineiston sepittäminen saattaa tuntua lähdeaineiston väärentämiseltä. Evankelistat eivät ajatelleeet näin. Heidän tavoitteenaan ei ollut historiallinen esitys, vaan teologinen opettaminen. Oleellista ei ollut kerrottujen asioiden historiallinen paikkansapitävyys vaan niiden hengellinen totuus.”

Kommentar: Detta måste klassificeras som nonsens.

Man kan inte säga Jesus har dött för dig, om man inte kan säga att Jesus har dött. Det går inte att skilja den historiska sanningen och den andliga, teologiska sanningen från varandra.  Evangelisten Lukas betonar också tillförlitligheten i evangelietraditionen som en av huvudaspekterna.

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.