Om asylguider..

Ärkebiskop Jukka Paarma säger till tidningen Kotimaa att Finlands ekumeniska råd är på rätt väg. Rådet publicerade en asylguide, som utgår från att kyrkan måste hjälpa nödställda människor få trygghet och rättvisa. (källa Hbl 02.09.07, samt den finska nyheten på Kotimaas hemsida)

Hm. Det är ju något man borde bekanta sig med.

Trygghet och rättvisa. Borde vi ansöka om asyl i kyrkan? Det är ju inne nu.

Henrik