Dagens lösen idag

Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.

Ps. 60:13

Henrik

P.S. Tillägg kl 21.00:

För att inte några felaktiga slutsatser skall dras, eller någon undra vem jag avser, konstaterar jag att Ovännen, som Ordet talar om, är mörkrets furste. Det är det vi också ber om i Fader vår: fräls oss från den onde (så tror jag att det borde översättas).