En hednisk häxa i Uppsala domkyrka

TIdningen Världen idag har idag en skrämmande och inträgande ledarsida. Den berättar om en miljökonferens – Interfaith Climate Summit – som skall hållas inkommande veckoslut i Uppsala dokyrka och en del andra lokaler.

Se programmet på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=144358

Uppsala domkyrka har verkligen varit illa ute. Se Anders Brogrens hemsida www.brogren.nu

Vilka slutsatser som skall dras nu må var och en bedöma. Vi har nog en antikristen rörelse på väg! Vilket du märker när du läser om ”Sharkhawk” m.fl.

Här följer Världen idags ledarsida för 24.11.2008:

En hednisk häxa i domkyrkan

I slutet av den här veckan inleds Interfaith Climate Summit i Uppsala, en satsning som kommer att kulminera i en interreligiös ceremoni i Uppsala Domkyrka på fredag kväll, då 30 religiösa ledare kommer att underteckna ett klimatmanifest. Under dagarna kommer de mest osannolika och motsägelsefulla religiösa inslag att blandas samman, med miljöfrågan som förevändning.
Det förhållandevis oansenliga Bahai-samfundet har getts en alldeles överdimensionerad roll. Rörelsens mest centrala dogm som inte får ifrågasättas är att både Krishna, Buddha, Zarathustra, Moses, Jesus och Muhammed egentligen menade samma sak. Zen-buddister och Daoister har också fått stort utrymme under seminarierna, tillsammans med biskopar, judar och muslimer.

Föreläsaren Starhawk, som kallar sig hedning, häxa och anhängare till gudinnan, ges en alldeles särskild dignitet under seminariedagarna. Hon är en av få föreläsare som har ett alldeles eget seminarium – och den enda som ges tillfälle att föreläsa på egen hand vid flera tillfällen, både under fredagen och lördagen.
Starhawk, som på sin hemsida visar stor entusiasm för magiska ritualer, ockultism och klassisk hedendom, skall på ena seminariet undervisa deltagarna om hur de kan omplantera sina andar genom att odla en djupare relation med moder Jord. På sitt andra seminarium ger hon tips om hur seminariedeltagarna genom att förändra sin livsstil kan förhindra klimatförändringarna.

Hur skall man då se på de religiösa aktiviteterna i Uppsala domkyrka denna vecka? Det är självklart inte miljöengagemanget i sig som är uppseendeväckande. Att värna om miljön är en helt naturlig tanke för varje kristen, det ligger i det bibliska skapelseperspektivet och den kristna förvaltartanken.
Nej, det som förvånar med Interfaith Climate Summit i Uppsala är den tydliga religionsblandningen och de totalitära anspråken. I efterdyningarna av miljödebatten har vi sett mängder av pseudovetenskapliga siffror och trender som utmynnar från ett politiskt kontrollbehov och som syftar till att skrämma och göra människor lättledda. Genom att föra in det religiösa perspektivet, kan detta maktspråk förstärkas ytterligare.

Frågan är varför det är så angeläget att samlas just i Uppsala domkyrka när alla dessa religiösa företrädare skall samtala om miljön. Diskutera gärna miljöfrågan, med det finns ju andra ändamålsenliga och respektabla lokaler i Uppsala än Svenska kyrkans rikshelgedom, som är avskild för kristet gudstjänstliv.
Ett av Bibelns mest tydliga och återkommande teman är varningarna för religionsblandning och avgudadyrkan. Det allra första av tio Guds bud slår fast: ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”. Det är ett bud vars innebörd ärkebiskopen kanske borde fundera lite över efter sin inbjudan till häxan Starhawk.

Henrik

Om Henrik Perret

Teolog, prost, bibellärare. Gift med Anki, far till fyra söner, 10+1 barnbarn. The Lord bless them and keep them!
Det här inlägget postades i Kyrkan, Päivi Räsänen. Bokmärk permalänken.