Kyrkomötet 4

Det är inte så mycket jag har att tillägga till andra rapporteringar från kyrkomötet (se www.evl.fi), men kanske dock något.

Idag har budgeten behandlats. Beslutet i den s.k. He-Ta frågan, dvs om en stor koncentration av alla personal- och ekonimitjänster skall samordnas och ordnas som köptjänst, var idag att en utredning av frågans aspekter skall ske mångsidigt. I remissdebatten föreslog jag att anslag inte skall beviljas förrän vi har fått utredningarna. Dessutom krävde vi i svenska gruppen att vi måste se en utredning av detta skulle fungera på svenska innan vi tar ställning.

Ekonomiutskottet har fattat ett beslut, som också godkändes, att pengarna som reserverades (2 milj €), inte får användas förrän utredningarna har skett. Efter det kommer en lagändring som kräver 3/4 majoritet.

Min personliga uppfattning är att det hade varit bättre att inte reservera några medel alls, men nog utreda frågan grundligt. Jag hade velat skapa ett tryck på utredningen, för när pengar finns reserverade i budgeten blir det lätt ”pengarna finns redan”.
Men förslaget måste godkännas innan detta kan förverkligas.

Min uppfattning är nog fortfarande den att detta kan leda till kaos, att det blir för stort. Dessutom är jag rädd för att samma problem möter som t.ex. inom sjukhusdistrikten (åtminstone en del av dem) att det inte blir en rationalisering, utan att man både behåller lokala tjänster (för att man behöver dem) och måste köpa upp tjänster från en rikscentral. Det blir med andra ord ingen insbesparing. Detta måste utredas.

Jag är också orolig för den svenska service, man lovar nog, men hur skulle det gå i praktiken?

I vår kommer detta paket sannolikt upp, tillsammans med alla andra stora paket… Bäst att börja be redan nu.

Stig Kankkonens m.fl. motion om en mediapräst för Radio Dei gick inte igenom. Jag röstade för förslaget, som förlorade ganska knappt. Men frågan har ändå aktualiserats och kan ju lösas på många sätt, t.ex. så att flera församlingar köper programtid tillsammans. Jag tycker nog att motionen hade sina ”risker”; allt skulle ha berott på vem den prästen hade varit – eller kanske är det fel att säga ”allt”, men mycket nog.

Så har utskottsarbetet kommit igång, och vi får fortsätta mellan verserna sedan. Det blir många viktiga frågor. Också kyrkans centralförvaltning har diskuterats. Idag rörde sig diskussionerna mycket om vikten av att allsidigt utreda förslaget – och det är nog rent av skamligt att servera ett sådant paket med en veckas varsel! Men det ska tuggas och idisslas av förvaltningsutskottet, så på det sättet ges det tilläggstid.

Diskussionerna idag handlade mycket om biskopsmötets sammansättning och uppgifter. Dels vill förslaget stryka assessorerna och fältbiskopen ur biskopsmötet, vilket många motsatte sig, dels ville man i framställningen till kyrkomötet förtydliga funktionerna för biskopsmöte, kyrkostyrelsen och kyrkans utrikesnämnd (som i förslag skulle få tydligare status osv).

Men som sagt: utskottet skall försöka lyssna till den heterogena diskussion som pågick idag.

I vår kommer många stora frågor upp till behandling: tjänstemannarättspaketet, kyrkans centralförvaltning, He-Ta, kanske utredningen om homosexualiteten osv. Det blir en mycket avgörande tid nu. Låt oss be att kyrkan hittar rätt i den djungel av åsikter och synpunkter som finns.

Samtidigt pågår en rekordartad utskrivning ur kyrkan. Man hoppas nog att kyrkan skall kunna frigöras från meningslösa debatter till en meningsfull konfrontation med tidens frågor och framför allt till en evangelisation av människor som ärutan Gud och utan hopp i världen..

Henrik

P.S. Det lönar sig nog att följa med He-Ta frågan, och låta sin röst höras! Håll kontakt med kyrkomötesombuden, bekanta er med för- och nackdelar osv. Men jag lovar att vi försöker lyssna mycket noga till fältets röst!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.