Biskopsdiskussion i radio

I slaget efter tolv, för några dagar sedan, diskuterade Paul von Martens, Linda Lawast-Slotte och Göran Stenlund om biskopsvalet och om biskopens uppgifter.

Jag tycker Paul von Martens, understödd av Göran Stenlund, säger något mycket väsentligt och avgörande. Jag citerar några tankar.

Paul von M:

Jag skulle vilja lyfta fram den centrala uppgiften [som en biskop har], och det är att vara en herde som Jesus har tillsatt – att ta vara på dem som tillhör honom, vara särskilt uppmärksam på de troende kristna församlingsmedlemmarna och beakta just deras särskilda behov.
 —-
Biskopen har ett särskilt ansvar för dem Jesus kallar sina får och sina lamm. Han representerar JESUS och Jesu omsorg i förhållande till de människor för vilka detta är viktigt.

Stenlun
d: Det håller jag helt med om.

von Martens: Det här betyder ju inte att han kan eller skall förhålla sig nedlåtande mot människor som står utanför. Men de har ett helt annat intresse, ett intresse av vad som helst utom det som är det centrala.
—–

Stenlund: Om vi läser vår bibel så märker vi att vi som kristna människor där får anvisningen att ha omsorg om alla våra medmänniskor, men särskilt om dem som delar vår tro. Och detta är väl någonting som också gäller en biskop, kan jag tänka mig

(Slaget efter tolv, Radio Vega 01.09.2009)

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.