Underteckna Manhattandeklarationen

Ett upprop från kristna i olika kyrkor om klassisk kristen syn på tre stora och aktuella livsområden: människolivets helgd, äktenskapet – förbundet mellan man och hustru samt rätten till samvets- och religionsfrihet.
 
 1.
the sanctity of human life
 2. the dignity of marriage as the conjugal union of husband and wife
 3. the rights of conscience and religious liberty.
 
Evangeliska kristna, romersk-katolska och ortodoxa har undertecknat deklarationen. Den är ett upprop och en uppmaning till kristna och till kyrkor att i en värld där det inte är politiskt korrekt med klassiska kristna svar, hålla fast vid den kristna synen och den kristna bekännelsen.
 
 En klassisk kristen syn är den syn som Bibeln, Guds Ord, vittnar om. Läs mera om Manhattan Declaration och kom ihåg att underteckna den! Det är viktigt just i vår tid – samma frågeställningar i hela världen.
 
Henrik
 
Här finns en link till deklarationen:

http://www.manhattandeclaration.org/