Är eroakirkosta.fi helt en oproblematisk tjänst?

Den stora flykten från kyrkan är inte någon tillfällighet. Den uppvisar alla tecken på att vara organiserad. En massflykt, som började medan programmet i TV2 pågick och som fortsatt genom veckan (redan ca 11.15 var det idag över 1000 personer, det kan bli nytt rekord idag).

Jag undrar hur många av dem som skriver ut sig som har gjort det övervägt, med en klar insikt om vad detta steg innebär. Och omvänt: hur många har gjort det i stundens ilska, kanske förstärkt av något glas vin eller öl.

Jag betonar att jag inte vill misstänkliggöra dem som valt att skriva ut sig, det får man göra, det är lagligt och demokratiskt.

Vad jag efterlyser är en diskussion om tjänster typ eroakirkosta.fi. Borde man se över det vettiga, finns där någon övervakning (vet inte), som garanterar att det inte är ett ”rent spel” med siffror och påtryckningar?

Jag stöder demokrati och samvetsfrihet. Jag är också för tjänster som kan skötas enkelt och inte förutsätter tunga administrativa processer.

Men hur skulle vårt land se ut om vi hade en eroapuolisostasi.fi tjänst??

Hur många skulle i ilskan ”demonstrera” utan att i alla avseenden ha hunnit eller orkat överväga alla aspekter av sitt beslut?

Jag vill inte hindra någon att skriva ut sig ur kyrkan. Jag sörjer över alla dem som känner sig tvungna att lämna kyrkan.

Men jag anser att tjänster som eroakirkosta.fi måste få tilläggsbestämmelser, som garanterar att det motsvarar vars och ens verkliga mening.

Man kan naturligtvis säga att det också kunde gälla sidor där man kan ansluta sig till kyrkan. OK. Men till sakens natur hör väl dock att man inte ansluter sig till en kyrka i stundens iver. Men mycket väl kunde också någon form av system – regelverk skapas för dessa typer av tjänster.

Henrik

Läs gärna http://blogit.iltalehti.fi/raimo-ilaskivi


7 tankar kring ”Är eroakirkosta.fi helt en oproblematisk tjänst?

 1. Hur länge orkar man vara så arg att man gör ”snabba” beslut? Knappast flera dagar.Jag tror inte att alls att detta handlar om de djupa folklagrens stora vrede över en enskild kristen politikers åsikter.
  Att den här uttågslavinen var riggad är nog ganska klart. Förutsättningarna har byggts upp genom åratal av antikristen kampanj. Det gällde bara att få snöbollen i rullning. ”Homoilta” var det tillfälle som behövdes. På en gång blev det ”trendigt” att gå ut ur kyrkan och det kommer att fortsätta så länge det når över nyhetströskeln. Eroakirkosta erbjuder en massa spännande grafik där de som är med i ”rörelsen” kan se hur de blir fler och fler. Det är fint att vara ”progressiv”.

 2. Man kan ansluta sig till kyrkan via kyrkans egen nättjänst. Det borde vara möjligt att skriva ut sig bara via kyrkans eget nätverk, inte via en annan anslutnings nätsidor.

  Själv skulle jag ibland gärna skriva ut mig ur staten och hemkommunen.

 3. Kyrkan vågar inte vara kyrka längre, den försöker vara alla till lags. Klart att det blir såhär då. Nästa massutskrivning kommer att ske nästa gång en grupp känner sig kränkt. Kyrkans största problem av väl de uteblivna skattemedlen…
  Jesu Kristi Kyrka kommer att bestå, inga tvivel därom och den behöver varken stora kyrkobyggnader eller skattemedel.

 4. Jag vill gärna meddela, att jag fört diskussioner (några frågor) med informatören för eroakirkosta.fi. Jag har fått sakliga svar och de påstår åtminstone att denna situation är seriös. De anser att verkligen handlar om en reaktion, som fått fart av mediernas uppmärksamhet, efter att först ha kommit i gång efter TV2- debatten.

  Han medgav också att procentandelen av de verkligen utskrivna kommer att vara litet lägre, ”men inte mycket”. Förhållandet mellan t.ex. och övriga landet motsvarar det som gällt under året 2010 hittills (17%, nu 18%). Medan 18 år tidigare har utgjort den största åldersgruppen, är det nu inte så (de är endast 3,5% – vilket ju är många men inte lika många procentuellt som i övrigt).

  Ja, ibland skulle man nog kunna skriva ut sig ur både det ena och det andra.
  För mig är det angeläget att någon övervakar sådana tjänster som handlar om stora beslut. Man borde också kunna förvissa sig om att besluten är seriösa, att de inte sker i stundens yra (av ngt slag). Därmed inte sagt att man vinner ngt på att göra det svårt.

  Henrik

 5. I dagens Hbl kan man läsa att också biskop Björn Vikström fått meddelande från eroakirkosta att han blivit ”utskriven” ur kyrkan. Han säger sig också känna till flera andra personer som råkat ut för samma sak.
  Jag tycker nog att det finns skäl att ifrågasätta seriositeten hos eroakirkosta. I Vikströms fall föll det på fel personnummer, men om man tänker på hur man är tvungen att berätta sitt personnummer litet överallt nuförtiden…
  F.ö. är det intressant att utskrivningstakten bara ökar, trots ärkebiskopens klara uttalanden.

 6. Vilken åsikt står kyrkan för egentligen???
  En säger si och när det blir reaktion säger en annan så!!!
  Inte ett rakt och ärligt svar utan den ena citerar den andra och den tredje och slingrar sig så undan den brännande frågan.
  Det finns nog ”utskrivare” ur båda lägren (de som är för och de som är emot samkönade äktenskap).
  Kanske kyrkan skulle vinna på att ta en klar ståndpunkt så får ni ev tillbaka det ena lägrets ”utskrivna”.
  Vad säger Bibeln? Vad skulle Jesus ha gjort?

Kommentarer inaktiverade.