Utbildning till arbetslöshet

Det är säkert inte lätt att planera utbildningen i vårt land. Att kunna se framåt så mycket att man vet vilka behov som är aktuella om ca 10 år (plus – minus). Det kan lätt leda till överproduktion av vissa yrken, och brist på utbildad arbetskraft inom andra områden.

Ett bedrövligare kapitel är det som nu pågår inom kyrkan. Många konservativa unga teologer utbildar sig, sliter med sin pro gradu-avhandling, söker motivation och inspiration för sina studier väl medvetna om att de utbildar sig för att bli arbetslösa.

Det är sådana unga, som vill förkunna Kristus i tro på Guds eviga Ord. Sådana, som grundar ett hem, gifter sig och har förväntningar. Sådana, som vår kyrkas ledning har stängt dörren för.

Men regnbågsmässor, gudstjänster med predikanter och officianter som offentligt deklarerat att de inte tror på det som kyrkan uttrycker i sin trosbekännelse, åsikter, plus många etiska lösningar, som inte är i linje med kristen etik, sådant går nog.

Det är bara en sak som inte går: man kan inte tro som (man tror att) Bibeln lär, då passar man inte in. Inte ens om man är villig att väja i varje konfliktsituation där intresse står mot intresse.

Skulle vår kyrka verkligen inte ha någon nytta och välsignelse av sådana unga präster?

Jag konstaterar att vår kyrkas biskopar reser till Rom på St. Henriks minnesdag varje år, man umgås med en kyrka som i mångt och mycket har liknande synsätt, men man kan inte umgås med dem som inom sin egen kyrka ser så (jag talar om paralleller och frågeställningar som liknar, att romersk-katolsk och ortodox ämbetsteologi skiljer sig från den lutherska är jag nog väl medveten om).

Nu ser man också att man medvetet försöker stoppa alla andra vägar till prästämbetet, att inte någon konservativ i misstag skulle kunna komma in via någon samarbetskyrka. Beklämmande.

Men sist och slutligen undrar jag vad resultatet skall bli. För det finns en växande risk att biskoparna blir generaler utan soldater. Vad gör de då? Den frågan måste begrundas innan det är för sent.

Enligt min mening skulle  alla nu behövas. Vi har en verklig nöd på kommande. Kyrkan har förlorat mycket folk, och den trenden fortsätter. Detta kommer att få allvarliga följder för vår kyrkas ekonomi, men också för dess verksamhet.

Flera tiotal teologer söker nu andra vägar – var skall detta sluta? Vill församlingarna inte ha sådana präster? Har någon frågat dem?

Vi kan och skall fortsätta det teologiska samtalet, men vi kan inte tvinga någon att handla mot sitt samvete.

Jag är nog rädd för att tåget kanske har gått, eller åtminstone håller på att gå.

Och ”jag” är en som har fått leva som präst hela mitt aktiva liv, största delen av mitt liv yrkesliv som kyrkoherde i en församling. Jag vet vad som behövs, jag vet vad dessa unga teologer inte får. Gud give att detta skulle bli ett verkligt bekymmer för vår kyrkas ledning!

Henrik


7 tankar på “Utbildning till arbetslöshet”

 1. Tack för att du tar upp ett viktigt tema.

  Men tyvärr tror jag att adressaten var fel, om detta alltså var riktat mot kyrkans ledning. Tåget har gått.

  Därför är det inte heller på kyrkoledningens ansvar att unga konservativa teologer skall få arbete. Ansvaret ligger hos dem som kan tänkas tycka att sådana behövs. Men inte heller då är det fråga om ansvar för att folk skall ha arbete, utan ansvar om dem själva och andra som behöver församling, präster och teologer i andra uppgifter.

 2. Kyrkans ledning, dvs biskoparna har ansvar för församlingarna och deras vård. Det är deras främsta uppgift. Att pastoralt vårda församlingarna enligt Guds Ord.

  Det ansvaret blir de inte av med om andra, t.ex. vi, gör vad vi kan i denna svåra situation.

  Naturligtvis talar jag inte om ”arbete” primärt, men här (STI) ser jag unga människor bilda familj, de behöver en utkomst och hjälp

  mvh Henrik

 3. Naturligtvis har biskoparna ansvaret om församlingarna. Men inte om teologie studeranden an sich.

  Jag ser samma behov av utkomst och hjälp i Åbo. Min poäng är bara den att den hjälpen kommer inte att komma från kyrkoledningens håll, varför vi måste söka andra lösningar till problemet.

  Då också enligt det behov som finns.

 4. Det här är en rikssak för varje kristen. Många väckelserörelser höll sig till Den Heliga Skrift och till den Helige Ande och många av dem har behållit folket trots att sekulära människor tycker att det är”hårda paket” och ett förnekande av vår rätt till det goda när man predikar mot underhållningskultur,nakenhetskulur och människoförhärligande kultur där Gud sällan ens nämns som ett skällsord.
  En annan sak är den masskultur som genom media förenhetligar folkets tankebanor bort från Guds Ord och att i Gudstjänsten och enskilt bli stilla och be Herren Jesus om förlåtelse.Detta avfallet som producerar avfall var det som drabbade dem som började avvika från Gudstjänsten ”för att spela boll” eller något annat ”roligt” som alltid lockat oss ogudaktiga människor som Gud vill frälsa. Och när Herren gett folk och städer och byar en gudstjänstplats och hjärtan att gömma det glada budskapet i för att föra ut det till alla och säga: Kom!!! så gör du helt riktigt i att påtala det som du påtalat genom åren i din blogg!
  Men det är värre än så, för teknologin visar oss att satan och människan också genom den;inte bara genom traditionell synd; har så att säga tagit udden av Guds Ord för nu kan ju många av oss säga om våra plast- och metallbeläten att” den talar ju och jag kan kalla människor till min hjälp genom dessa”(visserligen bara så länge som El (Gud) ger elström genom kretsarna!!!+ NOG OM DET!
  Vad jag vill säga att kyrkans arbete är av noll och inte värde när man på så många håll undervisat liberalteologiskt och för att inte stöta sig med den samhälls och teknologiutveckling som schizona profeterade om på mentalsjukhusen medan de yrkesverksamma var mera intresserade av att uppfinna än att utöva traditionella näringar och det folk som kallades av de väckta vägrade att vända om och söka Guds Rike i Biblisk tro och bekännelse vilka är fullt möjliga och i denna svårt idol och teknologipåverkade tid intill det att vi inför vilddjuret eller hans laglöshetstjänare avlägger bekännelse i kraft av vittnesbördets ord och Lammets Blod (The precious blood)Amen Hell-Elu-Jah-jeschua i Jesu Kristi Nasareens namn,Amen ö uf

 5. Nja, generaler utan soldater blir de väl inte , frågan är väl snarare på vilken sida generaler och soldater egentligen står vad det lider.
  Då och då kommer den här frågan upp när jag samtalar med ungdomar, alltså unga som funderar på att börja studera teologi.
  Förr kunde man råda dem åka och börja, bara de var på sin vakt under studietiden, så att de inte förlorade sin tro innan de var klara, för då fanns det ändå en framtid för dem efter studierna.
  Men vad ska man säga nu?
  Ska jag vara ärlig, så ser jag ingen framtid för en ung, bibeltroende kristen inom dagens lutherska kyrka, hur kan jag då råda dem att börja läsa teologi med sikte på att småningom få församlingstjänst??
  Var dröjer väckelserörelsernas konfessionella församlingsarbetarutbildning?

 6. Nog borde också du veta Ingmar att väckelserörelsernas konfessionella utbildning pågår hela tiden i kraft av Ordet Anden och Sakramenten och all helig umgängelse.Du är känd,Gud känner också oss andra men vi är fördolda med Gud i Kristus. Den som lever må fröjdas i Herren och de som avsomnat vilar från sina gärningar och sjunger fritt och än över städer och byar går väckelseropet vi fått. Guds löften och varningar blir inte omintetgjorda men vi nulevande har dåligt tålamod och ser bara det som är för ögonen och sant är att satan med alla lögnens kraftgärningar är på gång och han lägger oss ibland i sagohus ibland på sjukhus och ibland på dårhus och även många gånger bårhus men i allt detta vinner Jesu Kristi Tro hos oss en seger i frälsningens vittnesbörd efter Skriften, efter Tron, efter Nåden allena i Faderns och Sonens och den Helige Andes Jesu Namn. Amen!!!+

 7. När jag i första inlägget ”skryter” med att de(sanna predikanter) nog predikar mot utövandet av värlslighet i många former så har Gud förlåte mig de också med hela den Helige Andes kraft tagit bort de ”bördor” som de eventuellt lagt på bröder och systrar och barn att följa och bära. Det som förkunnare kunde tänka på är att låta Herren som intagit sitt tempel med Ordet i dopet och tron också gå till djupet med människans medfödda fördärv och de småsaker som kristna inte längre håller som synd ”eftersom alla gör så” alltså forsätter gudsriket överallt som det hittills gjort och som Anden alltid gjort: När de blottat fördärvet har Anden Vattnet och Blodet i GUDS EVIGA ORD tröstat och pånyttfött människor till livslång bättring ånger och saliggörande Tro.ALLT DETTA SKER RIKTIGT BRA UTAN FORMELL OCH DYR INSTITUTIONSUTBILDNING men jag håller med Henrik att det också är bra att utöva det eviga Ordet i Lydnad för kristi hjords behov också i etablerade samfund.
  Syndare förlåten ulrik glad som en bock skrattande som en get eller tupp!!!+

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.