Regnbågsstola?!

Idag fich jag i min hand en broschyr, det handlade om ett företag i östra Finland som säljer sådant som församlingarna behöver: nattvardsvin och oblater, kyrkliga kläder mm.

Döm om min förvåning när jag såg en stola i regnbågens alla färger. Regnbågen är ju i Bibeln tecknet på förbundet mellan Gud och Noa, Guds förbundstecken, som talar om Guds trofasthet.

Men ”regnbågstecknet” är kapat, av HBLT-rörelsen. Och stolan skall troligtvis användas vid s.k. regnbågsmässor.

För mig är nog en regnbågsstola beviset på hur vilse man är idag. Det är nog inte alls i linje med kyrkans tradition. Den utgår ju egentligen från att allt kan ändras, om man tillräckligt högljutt säger allt.

Det är möjligt att i församlingarna hålla regnbågsmässor, men det är inte möjligt att fortsätta den tradition som kyrkan har bevarat genom seklerna.

Samtidigt bottnar ”regnbågsmässotänkandet” i en missuppfattning av mässan och också församlingen. Alla mässor är ju avsedda för homosexuella, för heterosexuella och alla andra också. Den kan ju vara befogat att  samla speciella grupper, människor kan ha svårt att möta alla osv. Men med två förbehåll: 1. mässan, budskapet får inte ändras och 2. man måste bevara församlingen som en icke selektiv gemenskap, där inte specialgrupper samlas här och där.

Men den grundläggande förutsättningen är att ”den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.” (Rom 4:1 SFB).

Men den som tror på Honom, frågar med Paulus: Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? (Rom 6:1 SFB)

Därför vill en kristen leva i daglig omvändelse och söka ett liv i Kristi efterföljelse. Men grunden är Guds nåd, grunden är tron på Honom.

Henrik

5 tankar på “Regnbågsstola?!”

 1. Det är ju ändå en ”ödets ironi” att det är just regnbågstecknet som dessa hblt-människor och andra typer av syndare som har gjort synden och styggelsen lovlig har tagit till sig. Jag tänker på Uppenbarelseboken kapitlen 10 -13. Tiden börjar vara slut då ängeln med en regnbåge över sitt huvud ”svor vid honom som lever i evigheternas evigheter”… Ingen tid skall mer givas (kB 1917)kap 10. Man kan väl knappast tro att tiden skulle ta slut om synd hålls som synd och jordens samhällskick och Kyrkans Ordning i praktiken underordnar sig GUDS ORD(sic?)
  Lammet är väl en oskuldens sinnebild och ”ett annat vilddjur såg jag stiga upp ur Jorden(=den organiserade mänskligheten eller samhällsskicket) det hade två horn lika ett lamms och det talade som en drake” ja, ni kan begrunda kapitel tretton i ljuset av min hustolkning som är denna;;; de två ”oskuldens offer eller makter”; feminismen och homosexualiteten, de två grupper som tycker sig vara så kränkta och oskyldigt lidande måste man nu hylla som maktfaktorer trots att det mesta som de företräder strider mot Bibeltestamentlig ordning. Sant är att detta är en reaktion på att dåliga kristna och världsliga människor med våld har missbrukat mot kvinnor och mot homosexuella utan laglig rätt många gånger. Som sagt Bibeln i rätta översättningar-tolkningar upplyser oss enligt det som du predikat på din blogg och trots att den moderna farsen mänskligt sett är en ”ödets ironi” så kan det löna sig att bli en riktig lärjunge och inte älska någon som helst orättfärdighet som Bibeln nämner ty då sänder Gud dessa starka villfarelser som nu råder över jorden. Ingen synd är lovlig men all synd kan med Nådens av Kristi blod och Namn borttagas.

 2. Jo, i USA hölls en konferens där man gjorde upp en strategi för homoideologin. Bl.a beslöt man att ta i bruk sådana ord som ”gay” (=glad), jfr ”Gone are the days when my heart was young and gay”, just ”over the rainbow” osv. Man anknyter till positiva bilder men har ett nytt innehåll.
  Regnbågens förbund är ett förbund som bygger på Guds nåd, på bättringen – nog hade ju de åtta (jfr 1 Petr 3:19ff) fått en lektion i att Gud inte tolererar synden och ogudaktigheten, av vilket slag den vara må!

  Det är sen synd att denna diskussion måste föras så att enskilda människor blir ”offer” i en annan mening än som är avsikten. Vi är alla föremål för Guds bättringsrop, vi ska inte göra bättring från andras synder utan just vår egen synd, och hålla oss till Kristus.

  Henrik

  Märkligt med din kommentar, den kom från en annan person (med samma tillnamn) men med din underskrift.. Jag låter den stå för jag känner ”rösten”. Frid med Dig, broder! Guds frid!

 3. Bröder! Låt oss inte se spöken där de kanske inte finns. Om jag minns rätt, så fick en redan avliden och högt aktad bekännelsetrogen prästbroder i slutet av 1980-talet en stola som gåva. Den lyste glatt i regnbågens alla färger + några bibliska symboler till. Stolan var tillverkad i Latinamerika och återspeglade den världsdelens kultur. Prästen var naturligtvis förvånad men använde stolt sin ”privata” regnbågsstola i förrättningar och även i en TV-gudstjänst där han predikade. Jag förstår naturligtvis HP:s och UF:s bekymmer. Men låt oss komma ihåg: lika lite som vi kan hindra HBT-rörelsens eventuella missbruk av biblisk symbolik behöver vi avstå från det rätta bruket. Så om någon vill använda en regnbågsstola så för min del är det OK såvida budskapet i användarens predikan och beteende överensstämmer med Bibeln. (Jag är själv helt nöjd med våra officiella liturgiska färger och gillar inte avvikelser från dem. Egentligen hör frågan om alla liturgiska färger till kategorin adiafora, den vita färgen kanske som undantag).
  Marko Sjöblom

 4. Ja, bättringsropet gäller alla och alltid med början hos dem som tar till ordet.(själv är jag ett svagt nådehjon med vilja att söka och följa Guds Ord)
  Men då bättringen är omvändelse,ånger och sinnesändring till att omfatta Guds Nåd och Ord i Lära, Liv och Lidande så har de som håller fast vid någon orättfärdighet( t ex äktenskapsskillnad utan bibliska skäl eller abort utan medicinska skäl) ingen vilja till att böja sig till Lydnad eftersom de har ett sinne som är bundet till det världsliga och i folkkyrkan får man inte enhetlig vägledning och för majoriteten är GUDS ORD Okänt och av liten eller ingen betydelse.Medlemsrättighet jovars!
  ATT DET FINNS FÖRLÅTELSE FÖR ALLA som i omvändelse ber om det borde ju leda också till Lydnad för Kristi Bud. Detta är ju problemet i en sk folkkyrka där lamm och bockar och getter går om varandra i den nuvarande folkviljans sinnelag, endel som visa enligt ordet andra som ovisa, endel som troende och största delen likgiltiga intill någon tar till Ordet Som Jesus, Johannnes eller apostlarna. Och på grund av detta kommer alltid präster som får Nåd till sådant bättringsförlåtelseropsarbete att komma ikläm eftersom de troende inte ofta kan påverka majoriteten och ledarna som talar så vackert om hur Lutherskt folket arbetar och motionerar och att de alldeles säkert blir saliga av blotta medlemsskapet.JAG VILL INTE HELLER SÄTTA ÅT NÅGON SPECIELL GRUPP – jag vill predika i Helig Ande och Tro och då ser jag en lång utveckling av stegvist avfall som inte vill låta sig återföras till att frälsas från kött och värld och synd och död och djävul enligt Jesu och apostlarnas predikan++++

 5. Fast mina öron och kinder ofta borde blossa röda av skam över all den uselhet och synd som drar mig ned så ångrar jag inte de ”hårda predikningar” som jag haft på bloggen och annorstädes i tal och skrift. Fast jag är en av dem som är närmast att intas av ”fördärvets son” och ofta finner en lögnare mot Gud i mitt hjärta så har jag av Guds Nåd fått tro mig behålla Tron.
  Vi sjunger i en Sions sång och i psalmen …”ett steg blott till sidan dig bringar i nöd… din köttsliga frihet är andelig död…”
  Under över alla under är Förlåtelsen i Jesus – när Guds Ord får stå som Evig Sanning så faller vi (åtminstone i sinnet) till synd i tanke,ord och gärning men lyftes upp och får kraft att vandra vidare här bland den uselhet som råder i jordens lagstiftning och i våra seder och bruk. JAG VILL INTE SYNDA säger jag mig ofta men uthålligheten till seger finns inte i Något annat än att Jesus Kristus från Nasaret Guds Son har segrat i striden och ger mig i Försoningsblodet gratis del därav långt förrän jag förstått att be om den Nåd som en gång skall föra hem. Ulrik Fagerholm P.S. och en av de svagaste på jorden vilket dock inte tar Kraften av Gudsorden.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.