Ledarskap

Häromdagen skrev förre statsministern och centerpartiledaren Esko Aho en intressant understreckare i Helsingin Sanomat (vieraskynä 29.12.2012).

Där säger han något som gäller varje ledare, och enligt min mening i synnerhet det andliga ledarskapet:

”Beslutsfattarna gör klokt i att minnas, hur man bör handla om man skall leda en orkester. Man måste vända ryggen åt publiken.”

(Päättäjien on hyvä muistaa, miten pitää toimia, jos aikoo johtaa orkesteria. Täytyy kääntää selkä yleisöön.”
 

Man kan missuppfatta tillämpningen. Det är ju allmänheten som också kyrkan skall betjäna – i vid mening sagt. Men ledaren måste veta vad han vill.

Jag minns vad en av chefredaktörerna för Hufvudstadsbladet sade för några år sedan: ”För kyrkan gäller detsamma som för den goda journalistiken: det gäller att ge läsarna det som de inte visste att de ville ha.”

En andlig ledare måste kunna lyssna in tidens villkor, men han måste veta vad han skall säga och hur han skall handla. Det är givet i det Ord varje kristen ledare är satt att bevara och försvara.

I hög grad gäller detta alla kristna, i direkt mening alla kristna ansvarstagare  och beslutsfattare, både män och kvinnor. I  särskild mening måste detta ju gälla alla kyrkans präster och biskopar.

Inte söka människors behag, utan Guds välbehag! Vi ska inte söka människors dom och förakt, utan söka deras bästa, även om vi drabbas av människors dom och förakt.

Att bli våra medmänniskor och varandra till välsignelse är vår höga kallelse. 

Välsignat Gott Nytt År tillönskas alla ev. läsare! 

Henrik