Main business

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla1 allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”  Matt. 28:18-20

Jesu sista önskan, eller egentligen hans sista befallning, är den s.k. dop- eller missionsbefallningen.

När allt kom till allt var det missionerandet, lärjungagörandet, att förkunna evangeliet för allt skapat som var their main business. Det var det som de kristna skulle vara upptagna av. Det var det som skulle vara kyrkans agenda nr. 1.

Men Jesus sade inte bara att alla folk skall ”göras till lärjungar”, han sade också hur det skall ske: genom att döpa och genom att lära.

Jesus sade inte bara att de skall döpas, utan döpas i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Och Jesus sade inte bara att apostlarna skulle lära, utan att de skulle lära dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det betyder alltså att bevara, att behålla, och hålla fast vid.

Det var ju det som apostlarna gjorde.

Men vad hände? Jo, en del s.k. lärjungar börjar säga att ”detta är bara vad Petrus, Johannes, Matteus eller Paulus säger, Jesus sade aldrig något om det”.

Men vad var det som Petrus, Johannes, Matteus och Paulus (och de andra) gjorde?? De lärde dem (människor) att hålla allt vad Jesus hade befallt dem att hålla.

Alltså är det som apostlarna lär och undervisar om sådant som kommer från Jesus själv. Det var Han som först hade lärt apostlarna det.

Kanske lät mina formuleringar litet ”raka”?? Men är det inte detta som t.ex. Paulus argumenterar för ( 1 Tess. 2:13, 1 Tess. 4:1-8 m.fl.)??

Jesus säger ingenting om ”rättfärdiggörelsen genom tron allena” t.ex. Varifrån fick Paulus det?? Han fick det från den undervisning som Jesus hade uppenbarat för honom och de andra apostlarna.

Därför skall vi avvisa den allt vanligare trenden att avvisa apostlarnas undervisning med hänvisning till Jesus. Den är nämligen säkert falsk!

Jesus och Paulus

”säger intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske, 23 nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt eget folk som till hedningarna.” Apg. 26:22-23.

”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.” Luk. 24:27

Henrik

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.