”East is East, and West is West, and never the twain shall meet”

”East is East, and West is West, and never the twain shall meet”, skriver Rudyard Kipling i sin kända The Ballad of East and West.

Jag har haft huvudet vänt mot väst, det har i många avseenden varit min referensram – och är det för all del ännu – medan öst har representerat mycket sådant som man vill se bort ifrån.

Den senaste tiden har dock frågan rubbats ganska mycket. Från väster kommer sekularisering, nyateism, materialism och gudsfrånvändhet, med pengar, droger och sex som speciella markörer. Men från öster möter jag en gammal kristenhet, som när många dimmor, som legat över länderna skingras,  blir allt mera synlig. Ett arv från gamla tiden med goda världen, integrerad kristen livssyn, och mycket annat sådant.

Detta gäller i särskild mening Ryssland, som är ett kluvet land, med både modern materialism och hos folkets djupa lager en kristen syn på livet.

Men också i Kina dyker andligheten starkt upp. Den kyrka som inte ”funnits”, har ökat explosivt, och församlingarna är levande och dynamiska och svåra – eller omöjliga – att stoppa. Och i flera andra asiatiska länder är det andliga (kristna) nyvaknandet påtagligt och utmanande för oss i det ljumma Finland.

Vi behöver dessa kristna. ”Kom över och hjälp oss!”

Henrik

One Response to “”East is East, and West is West, and never the twain shall meet””

 1. Ulrik Fagerholm skriver:

  Nej, inte så; utan Vi bör i Ande och Sanning växa till i kännedomen om vår Herre Jesus Kristus som går här än, än som i gången tid samt predika,lära, tro och göra enligt Gamla och Nya Skrifterna som Han gjorde fast vi ju bara är varelser av sköra ben och kött och blod och ändå MÄNNISKOR med själ och Ande?!!+¤¤(som sover???+) och dessutom syndare.
  Jo, i Rysslands djupa lager är kristendomen intryckt och undertryckt men också borttagen ur mycket kött av världens ande och ”therion” – MEN för Sanna Kristna+++! -det befrämjar ”fromheten” att ”bli befryndad med Kristus”.
  Kristendomen i väst flyter mera ovanpå, som tjock grädde på kaffet eller punchen men tyvärr nuförtiden många gånger som skämd grädde.
  Alla Goda Husliga människor vet ju att man inte kan konservera skämt kött och förfaren grädde fast man skulle ha många liter honungsvatten. Nej, det skämda gör man sig av med och bjuder inte in någon att begapa som får stå och underhålla acedionianer med konferenser medan folk svälter… hälsar torsten nils ulrik, svårt anfäktad, för stunden inte rasande
  P.S. papin sanoma – Kristus Ainoastaan, Raamatullinen Rakkaus ainoastaan, Usko Ainoastaan. ja Ainoastaan ”raamatun” JUMALALTA (från GUD) tulee meidän Pelastuksemme+++!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Leave a Reply