Somliga är nog frimodiga..

”Jag tror inte att man kan bygga kyrkans framtid med hjälp av sanktioner, disciplinära åtgärder, kontroll och rättsprocesser. Därför: om det är möjligt och såvitt det beror på oss, låt oss göra allt för att det inte skall gå så.”(Ärkebiskop Kari Mäkinen i inledningsanförandet vid biskopsmötet igår)

Äntligen! Hur har jag inte väntat på de orden.
Men vänta litet..!
Gäller det också oss?

Vad har vi nämligen bevittnat de senaste åren? Jo, samme biskop och sedermera ärkebiskop, följd av andra biskopar, har genom sanktioner, disciplinära åtgärder, kontroll och rättsprocesser drivit ut många ”gammaltroende” präster ur kyrkan, eller åtminstone avkragat dem.

Inte en gång har biskoparna skyddat sådana präster.
Nu vädjar ärkebiskopen att ingen ska skada kyrkan (!) genom att vidta några som helst åtgärder mot sådana präster som utan fullmakt och mot kyrkans beslut börjar viga samkönade par den 1 mars 2017 när den nya äktenskapslagen träder i kraft.

Jag vet ju svaret. Vi är i fel gäng.

Men somliga är nog ganska frimodiga.

Henrik

 

3 Responses to “Somliga är nog frimodiga..”

 1. Maria skriver:

  Den som är med och skadar kyrkan mest är han själv och alla som virvlar med i samma dans!
  Det finns ingen anledning att öda kraft och energi på sådant.
  Kristi Kyrka finns där Hans Heliga Ord förkunnas oförvanskat och där man inte låter sig förföras av tidsandan.

 2. Ulrik Fagerholm skriver:

  Ja, vi också i mitt gäng.
  Jag bekänner Gud Fadern till Ära att den Heliga Skrift Biblia Är evig Sanning. Inte bara de mjuka nådefulla förstående delarna:-)
  De Är NU varande, kommande och fasliga FAKTA säger torsten nils ulrik I Herrens Jesu Kristi heliga Namn

 3. Ulrik Fagerholm skriver:

  Mitt gäng; det betyder för mig; den heliga allmänneliga kyrkan enligt Bibel och Trons bekännelser också i meningen att den kristna kyrkan är stridande och skingrad bland alla kyrkor, samfund och denominationer församlingar och enskilda kristna. Tack Gud att jag fått leva i mitt eget land i den tron på Jesus, syndernas förlåtelse seende hur Jesu Ord är Nåd ja Lag och det glada budskapet om frälsning i Tron är Ande och Liv och insikt om att inte lovliggöra synden i dess olika former men om möjligt vara redo till fridens och sanningens evangelium arbete bön och liv tackande Gud och Fadern i Jesu Namn. Ulrik

Leave a Reply