Bibelläsningsplan 2018

2018

Bibelplan

Läs HELA BIBELN på ett år!

Hej!

Du har kommit över den svåra början. Nu behöver du bara en Bibel och en skön stol.

Här kan du vila dina trötta ögon och tänka över ifall din lässtrategi har varit bra hittills.

Några tips:

• Har du lyckats ta tid?

• Har du förstått vad du läser?

• Hur känns det att överföra Bibelns uppmaningar till vardagslivet?

Det här är vår utmaning till alla:

Ge Bibeln en chans i år!

I vår tid när mörkret sänker sig är det viktigt att varje kristen läser sin Bibel. Det är rent av farligt att vandra genom livet utan karta och kompass!

Tidskriften Kristet Perspektivs redaktion

Henrik Perret, chefredaktör • Stig-Olof Fernström, red.sekr.

Föreningen Kristet Perspektiv r.f.

c/o Christian Perret

Väderkvarnsvägen 10 A 12

00920 Helsingfors

 

Januari

1 Matt 1 Ords 1 1 Mos 1

2 Matt 2 Ords 2 1 Mos 2

3 Matt 3 Ords 3 1 Mos 3

4 Matt 4 Ords 4 1 Mos 4

5 Matt 5 Ords 5 1 Mos 5-6

6 Matt 6 Ords 6 1 Mos 7-8

7 Matt 7 Ords 7 1 Mos 9-10

8 Matt 8 Ords 8 1 Mos 11

9 Matt 9 Ords 9 1 Mos 12

10 Matt 10 Ords 10 1 Mos 13

11 Matt 11 Ords 11 1 Mos 14

12 Matt 12 Ords 12 1 Mos 15

13 Matt 13 Ords 13 1 Mos 16

14 Matt 14 Ords 14 1 Mos 17

15 Matt 15 Ords 15 1 Mos 18

16 Matt 16 Ords 16 1 Mos 19

17 Matt 17 Ords 17 1 Mos 20

18 Matt 18 Ords 18 1 Mos 21

19 Matt 19 Ords 19 1 Mos 22

20 Matt 20 Ords 20 1 Mos 23

21 Matt 21 Ords 21 1 Mos 24

22 Matt 22 Ords 22 1 Mos 25

23 Matt 23 Ords 23 1 Mos 26

24 Matt 24 Ords 24 1 Mos 27

25 Matt 25 Ords 25 1 Mos 28

26 Matt 26 Ords 26 1 Mos 29

27 Matt 27 Ords 27 1 Mos 30

28 Matt 28 Ords 28 1 Mos 31

29 Ps 1-2 Ords 29 1 Mos 32

30 Ps 3-4 Ords 30 1 Mos 33

31 Ps 5-6 Ords 31 1 Mos 34

Februari

1 Ps 7-8 Pred 1 1 Mos 35

2 Ps 9 Pred 2 1 Mos 36

3 Ps 10 Pred 3 1 Mos 37

4 Ps 11-12 Pred 4 1 Mos 38

5 Ps 13-14 Pred 5 1 Mos 39

6 Ps 15-16 Pred 6 1 Mos 40

7 Ps 17 Pred 7 1 Mos 41

8 Ps 18 Pred 8 1 Mos 42

9 Ps 19 Pred 9 1 Mos 43

10 Ps 20 Pred 10 1 Mos 44

11 Ps 21 Pred 11 1 Mos 45

12 Ps 22 Pred 12 1 Mos 46

13 Ps 23 Hv 1 1 Mos 47

14 Ps 24 Hv 2 1 Mos 48

15 Ps 25 Hv 3 1 Mos 49

16 Ps 26 Hv 4 1 Mos 50

17 Ps 27 Hv 5-6 Jos 1-2

18 Ps 28-29 Hv 7 Jos 3

19 Ps 30 Hv 8 Jos 4-5

20 Mark 1 Am 1 Jos 6

21 Mark 2 Am 2 Jos 7

22 Mark 3 Am 3 Jos 8

23 Mark 4 Am 4 Jos 9

24 Mark 5 Am 5 Jos 10

25 Mark 6 Am 6 Jos 11-12

26 Mark 7-8 Am 7 Jos 13

27 Mark 9 Am 8 Jos 14

28 Mark 10 Am 9 Jos 15-16

Mars

1 Mark 11 Jes 1 Jos 17-18

2 Mark 12 Jes 2 Jos 19

3 Mark 13 Jes 3 Jos 20

4 Mark 14 Jes 4-5 Jos 21

5 Mark 15 Jes 6 Jos 22

6 Mark 16 Jes 7 Jos 23

7 Ps 31-32 Jes 8 Jos 24

8 Ps 33 Jes 9 Dom 1-2

9 Ps 34 Jes 10 Dom 3

10 Ps 35 Jes 11 Dom 4

11 Ps 36 Jes 12 Dom 5

12 Ps 37 Jes 13 Dom 6

13 Ps 38 Jes 14 Dom 7

14 Ps 39 Jes 15 Dom 8

15 Ps 40 Jes 16 Dom 9

16 Ps 41 Jes 17 Dom 10

17 Ps 42 Jes 18 Dom 11

18 Ps 43 Jes 19 Dom 12-13

19 Ps 44 Jes 20 Dom 14-15

20 Ps 45 Jes 21 Dom 16

21 Ps 46 Jes 22 Dom 17

22 Ps 47-48 Jes 23 Dom 18

23 Ps 49 Jes 24 Dom 19

24 Ps 50 Jes 25 Dom 20

25 Ps 51 Jes 26 Dom 21

26 Ps 52-53 Jes 27 Rut 1-2

27 Ps 54 Jes 28 Rut 3-4

28 Ps 55 Jes 29 2 Mos 1

29 Ps 56-57 Jes 30 2 Mos 2

30 Ps 58-59 Jes 31 2 Mos 3

31 Luk 1 Jes 32 2 Mos 4

April

1 Luk 2 Jes 33 2 Mos 5

2 Luk 3 Jes 34 2 Mos 6

3 Luk 4 Jes 35 2 Mos 7

4 Luk 5 Jes 36 2 Mos 8

5 Luk 6 Jes 37 2 Mos 9

6 Luk 7 Jes 38 2 Mos 10-11

7 Luk 8 Jes 39 2 Mos 12

8 Luk 9 Jes 40 2 Mos 13

9 Luk 10 Jes 41 2 Mos 14

10 Luk 11 Jes 42 2 Mos 15

11 Luk 12 Jes 43 2 Mos 16

12 Luk 13 Jes 44 2 Mos 17

13 Luk 14 Jes 45 2 Mos 18

14 Luk 15 Jes 46 2 Mos 19

15 Luk 16 Jes 47 2 Mos 20

16 Luk 17 Jes 48 2 Mos 21

17 Luk 18 Jes 49 2 Mos 22

18 Luk 19 Jes 50 2 Mos 23

19 Luk 20 Jes 51 2 Mos 24

20 Luk 21 Jes 52 2 Mos 25

21 Luk 22 Jes 53 2 Mos 26

22 Luk 23 Jes 54 2 Mos 27

23 Luk 24 Jes 55 2 Mos 28

24 Rom 1 Jes 56 2 Mos 29

25 Rom 2 Jes 57 2 Mos 30

26 Rom 3 Jes 58 2 Mos 31

27 Rom 4 Jes 59 2 Mos 32

28 Rom 5 Jes 60 2 Mos 33

29 Rom 6 Jes 61 2 Mos 34

30 Rom 7 Jes 62 2 Mos 35

Maj

1 Rom 8 Jes 63 2 Mos 36

2 Rom 9 Jes 64 2 Mos 37

3 Rom 10 Jes 65 2 Mos 38

4 Rom 11 Jes 66 2 Mos 39

5 Rom 12 Jer 1 2 Mos 40

6 Rom 13 Jer 2 3 Mos 1-2

7 Rom 14 Jer 3 3 Mos 3

8 Rom 15 Jer 4 3 Mos 4

9 Rom 16 Jer 5 3 Mos 5

10 Ps 60 Jer 6 3 Mos 6-7

11 Ps 61-62 Jer 7 3 Mos 8

12 Ps 63-64 Jer 8 3 Mos 9-10

13 Ps 65 Jer 9 3 Mos 11

14 Ps 66-67 Jer 10 3 Mos 12

15 Ps 68 Jer 11 3 Mos 13

16 Ps 69 Jer 12 3 Mos 14

17 Ps 70 Jer 13 3 Mos 15

18 Ps 71 Jer 14 3 Mos 16

19 Ps 72 Jer 15 3 Mos 17-18

20 Ps 73 Jer 16 3 Mos 19

21 Ps 74 Jer 17 3 Mos 20-21

22 Ps 75-76 Jer 18 3 Mos 22

23 Ps 77 Jer 19 3 Mos 23

24 Ps 78 Jer 20 3 Mos 24

25 Ps 79 Jer 21 3 Mos 25

26 Ps 80 Jer 22 3 Mos 26

27 Ps 81-82 Jer 23 3 Mos 27

28 Ps 83-84 Jer 24 4 Mos 1-2

29 Ps 85-86 Jer 25 4 Mos 3-4

30 Ps 87-88 Jer 26 4 Mos 5

31 Ps 89 Jer 27 4 Mos 6

Juni

1 Ef 1 Jer 28 4 Mos 7

2 Ef 2 Jer 29 4 Mos 8

3 Ef 3 Jer 30 4 Mos 9-10

4 Ef 4 Jer 31 4 Mos 11

5 Ef 5 Jer 32 4 Mos 12-13

6 Ef 6 Jer 33 4 Mos 14

7 Fil 1 Jer 34 4 Mos 15

8 Fil 2 Jer 35 4 Mos 16

9 Fil 3 Jer 36 4 Mos 17

10 Fil 4 Jer 37 4 Mos 18

11 Apg 1 Jer 38 4 Mos 19-20

12 Apg 2 Jer 39 4 Mos 21

13 Apg 3 Jer 40 4 Mos 22

14 Apg 4 Jer 41 4 Mos 23

15 Apg 5 Jer 42 4 Mos 24

16 Apg 6 Jer 43 4 Mos 25

17 Apg 7 Jer 44 4 Mos 26-27

18 Apg 8 Jer 45 4 Mos 28

19 Apg 9 Jer 46 4 Mos 29-30

20 Apg 10 Jer 47 4 Mos 31

21 Apg 11 Jer 48 4 Mos 32-33

22 Apg 12 Jer 49 4 Mos 34-35

23 Apg 13 Jer 50 4 Mos 36

24 Apg 14 Jer 51 5 Mos 1

25 Apg 15 Jer 52 5 Mos 2

26 Apg 16 Klag 1 5 Mos 3

27 Apg 17 Klag 2 5 Mos 4

28 Apg 18 Klag 3 5 Mos 5

29 Apg 19 Klag 4 5 Mos 6

30 Apg 20 Klag 5 5 Mos 7

Juli

1 Apg 21 Hes 1 5 Mos 8-9

2 Apg 22 Hes 2 5 Mos 10-11

3 Apg 23 Hes 3 5 Mos 12

4 Apg 24 Hes 4 5 Mos 13-14

5 Apg 25 Hes 5 5 Mos 15

6 Apg 26 Hes 6 5 Mos 16

7 Apg 27 Hes 7 5 Mos 17-18

8 Apg 28 Hes 8 5 Mos 19-20

9 1 Kor 1 Hes 9 5 Mos 21-22

10 1 Kor 2 Hes 10 5 Mos 23-24

11 1 Kor 3 Hes 11 5 Mos 25-26

12 1 Kor 4 Hes 12 5 Mos 27

13 1 Kor 5 Hes 13 5 Mos 28

14 1 Kor 6 Hes 14 5 Mos 29

15 1 Kor 7 Hes 15 5 Mos 30

16 1 Kor 8 Hes 16 5 Mos 31

17 1 Kor 9 Hes 17 5 Mos 32

18 1 Kor 10 Hes 18 5 Mos 33-34

19 1 Kor 11 Hes 19 1 Sam 1

20 1 Kor 12 Hes 20 1 Sam 2

21 1 Kor 13 Hes 21 1 Sam 3-4

22 1 Kor 14 Hes 22 1 Sam 5

23 1 Kor 15 Hes 23 1 Sam 6

24 1 Kor 16 Hes 24 1 Sam 7-8

25 Ps 90 Hes 25 1 Sam 9

26 Ps 91 Hes 26 1 Sam 10

27 Ps 92-93 Hes 27 1 Sam 11

28 Ps 94 Hes 28 1 Sam 12

29 Ps 95-96 Hes 29 1 Sam 13

30 Ps 97-98 Hes 30 1 Sam 14

31 Ps 99-100 Hes 31 1 Sam 15

Augusti

1 Ps 101-102 Hes 32 1 Sam 16

2 Ps 103 Hes 33 1 Sam 17

3 Ps 104 Hes 34 1 Sam 18

4 Ps 105 Hes 35 1 Sam 19

5 Ps 106 Hes 36 1 Sam 20

6 Ps 107 Hes 37 1 Sam 21-22

7 Ps 108-109 Hes 38 1 Sam 23

8 2 Kor 1 Hes 39 1 Sam 24

9 2 Kor 2 Hes 40 1 Sam 25

10 2 Kor 3 Hes 41 1 Sam 26

11 2 Kor 4 Hes 42 1 Sam 27-28

12 2 Kor 5 Hes 43 1 Sam 29-30

13 2 Kor 6 Hes 44 1 Sam 31

14 2 Kor 7 Hes 45 2 Sam 1

15 2 Kor 8 Hes 46 2 Sam 2

16 2 Kor 9 Hes 47 2 Sam 3

17 2 Kor 10 Hes 48 2 Sam 4-5

18 2 Kor 11 Dan 1 2 Sam 6

19 2 Kor 12 Dan 2 2 Sam 7

20 2 Kor 13 Dan 3 2 Sam 8

21 Gal 1 Dan 4 2 Sam 9

22 Gal 2 Dan 5 2 Sam 10-11

23 Gal 3 Dan 6 2 Sam 12

24 Gal 4 Dan 7 2 Sam 13

25 Gal 5 Dan 8 2 Sam 14

26 Gal 6 Dan 9 2 Sam 15

27 Ps 110-111 Dan 10 2 Sam 16

28 Ps 112-113 Dan 11 2 Sam 17

29 Ps 114-115 Dan 12 2 Sam 18

30 Ps 116-117 Hos 1 2 Sam 19

31 Ps 118 Hos 2 2 Sam 20

September

1 Ps 119:1-88 Hos 3 2 Sam 21

2 Ps 119:89- Hos 4 2 Sam 22

3 1 Tess 1 Hos 5 2 Sam 23

4 1 Tess 2 Hos 6 2 Sam 24

5 1 Tess 3 Hos 7 1 Kung 1

6 1 Tess 4 Hos 8 1 Kung 2

7 1 Tess 5 Hos 9 1 Kung 3

8 2 Tess 1 Hos 10 1 Kung 4

9 2 Tess 2 Hos 11 1 Kung 5

10 2 Tess 3 Hos 12 1 Kung 6

11 Ps 120-121 Hos 13 1 Kung 7

12 Ps 122-123 Hos 14 1 Kung 8

13 Ps 124-125 Joel 1 1 Kung 9

14 Ps 126-127 Joel 2 1 Kung 10

15 Ps 128-129 Joel 3 1 Kung 11

16 Ps 130-131 Ob 1 Kung 12

17 Ps 132 Jona 1 1 Kung 13

18 Kol 1 Jona 2 1 Kung 14

19 Kol 2 Jona 3 1 Kung 15

20 Kol 3 Jona 4 1 Kung 16

21 Kol 4 Mika 1 1 Kung 17

22 1 Tim 1 Mika 2 1 Kung 18

23 1 Tim 2 Mika 3 1 Kung 19

24 1 Tim 3 Mika 4 1 Kung 20

25 1 Tim 4 Mika 5 1 Kung 21

26 1 Tim 5 Mika 6 1 Kung 22

27 1 Tim 6 Mika 7 2 Kung 1

28 2 Tim 1 Nah 1 2 Kung 2

29 2 Tim 2 Nah 2 2 Kung 3

30 2 Tim 3 Nah 3 2 Kung 4

Oktober

1 2 Tim 4 Hab 1 2 Kung 5

2 Joh 1 Hab 2 2 Kung 6

3 Joh 2 Hab 3 2 Kung 7

4 Joh 3 Sef 1 2 Kung 8

5 Joh 4 Sef 2 2 Kung 9

6 Joh 5 Sef 3 2 Kung 10

7 Joh 6 Hagg 1 2 Kung 11

8 Joh 7 Hagg 2 2 Kung 12

9 Joh 8 Sak 1 2 Kung 13

10 Joh 9 Sak 2 2 Kung 14

11 Joh 10 Sak 3 2 Kung 15

12 Joh 11 Sak 4 2 Kung 16

13 Joh 12 Sak 5 2 Kung 17

14 Joh 13 Sak 6 2 Kung 18

15 Joh 14 Sak 7 2 Kung 19

16 Joh 15 Sak 8 2 Kung 20

17 Joh 16 Sak 9 2 Kung 21

18 Joh 17 Sak 10 2 Kung 22

19 Joh 18 Sak 11 2 Kung 23

20 Joh 19 Sak 12 2 Kung 24

21 Joh 20 Sak 13 2 Kung 25

22 Joh 21 Sak 14 1 Krön 1

23 Jak 1 Mal 1 1 Krön 2

24 Jak 2 Mal 2 1 Krön 3

25 Jak 3 Mal 3 1 Krön 4

26 Jak 4 Mal 4 1 Krön 5

27 Jak 5 Esra 1 1 Krön 6

28 1 Petr 1 Esra 2 1 Krön 7

29 1 Petr 2 Esra 3 1 Krön 8

30 1 Petr 3 Esra 4 1 Krön 9

31 1 Petr 4 Esra 5 1 Krön 10

November

1 1 Petr 5 Esra 6 1 Krön 11

2 2 Petr 1 Esra 7 1 Krön 12

3 2 Petr 2 Esra 8 1 Krön 13

4 2 Petr 3 Esra 9 1 Krön 14

5 Upp 1 Esra 10 1 Krön 15

6 Upp 2 Neh 1 1 Krön 16

7 Upp 3 Neh 2 1 Krön 17

8 Upp 4 Neh 3 1 Krön 18

9 Upp 5 Neh 4 1 Krön 19

10 Upp 6 Neh 5 1 Krön 20

11 Upp 7 Neh 6 1 Krön 21

12 Upp 8 Neh 7 1 Krön 22

13 Upp 9 Neh 8 1 Krön 23

14 Upp 10 Neh 9 1 Krön 24

15 Upp 11 Neh 10 1 Krön 25

16 Upp 12 Neh 11 1 Krön 26

17 Upp 13 Neh 12 1 Krön 27

18 Upp 14 Neh 13 1 Krön 28

19 Upp 15 Job 1 1 Krön 29

20 Upp 16 Job 2 2 Krön 1

21 Upp 17 Job 3 2 Krön 2

22 Upp 18 Job 4 2 Krön 3

23 Upp 19 Job 5 2 Krön 4

24 Upp 20 Job 6 2 Krön 5

25 Upp 21 Job 7 2 Krön 6

26 Upp 22 Job 8 2 Krön 7

27 Ps 133-134 Job 9 2 Krön 8

28 Ps 135-136 Job 10 2 Krön 9

29 Ps 137 Job 11 2 Krön 10

30 Ps 138 Job 12 2 Krön 11

December

1 Ps 139 Job 13 2 Krön 12

2 Ps 140-141 Job 14 2 Krön 13

3 Ps 142-143 Job 15 2 Krön 14

4 Ps 144-145 Job 16 2 Krön 15

5 Ps 146-147 Job 17 2 Krön 16

6 Ps 148-150 Job 18 2 Krön 17

7 Tit 1 Job 19 2 Krön 18

8 Tit 2 Job 20 2 Krön 19

9 Tit 3 Job 21 2 Krön 20

10 Filem Job 22 2 Krön 21

11 Hebr 1 Job 23 2 Krön 22

12 Hebr2 Job 24 2 Krön 23

13 Hebr 3 Job 25 2 Krön 24

14 Hebr 4 Job 26 2 Krön 25

15 Hebr 5 Job 27 2 Krön 26

16 Hebr 6 Job 28 2 Krön 27

17 Hebr 7 Job 29 2 Krön 28

18 Hebr 8 Job 30 2 Krön 29

19 Hebr 9 Job 31 2 Krön 30

20 Hebr 10 Job 32 2 Krön 31

21 Hebr 11 Job 33 2 Krön 32

22 Hebr 12 Job 34 2 Krön 33

23 Hebr 13 Job 35 2 Krön 34

24 1 Joh 1 Job 36 2 Krön 35

25 1 Joh 2 Job 37 2 Krön 36

26 1 Joh 3 Job 38 Est 1

27 1 Joh 4 Job 39 Est 2

28 1 Joh 5 Job 40 Est 3-4

29 2 Joh Job 41 Est 5-6

30 3 Joh Job 42 Est 7-8

31 Jud Ps 121 Est 9-10