Allting är en spegling?

I en mycket omtyckt sång – Spegling,  skriven av Jarl Hemmer – heter det: ”Allting är en spegling och speglingen är allt.” (en del källor säger speglingen är ”all”).

Vi har mycket bibelteologi nu som ser Bibeln, inklusive NT, som en spegling av samtiden.

Att texterna återger och bör läsas i ljuset av den historiska situation i vilken den föddes är klart. Men att hävda och tro att texternas innehåll inte är en uppenbarelse tiden utan snarare av tiden blir katastrofalt. Att ”en tanke inte kan finnas i en text förrän den finns i tiden”. Detta har anförts t.ex. när det gäller kungar i GT. Först kommer den historiska situationen och sen börjar Bibeln skriva om det.

Att läsa Bibeln utgående från tidsandan (då eller nu) leder fel. Man finner underliggande tendenser och förklaringar som berättigar oss att ändra på vad Gud i sitt Ord har sagt, utan att finna belägg för sådant i Bibeln.

Det leder också till att många bibliska sanningar inte förkunnas, t.ex. frågor som har att göra med förtappelse och dom, frälsning och salighet, lidande för Kristi skull osv.

Det leder också till ett ”vaskande efter guld” i texterna. Läsarens, teologens och prästens uppgift blir att söka fram vad som i Guds Ord nu är ”guld”, relevant och viktigt.

Rekonstruktionerna av ”det egentliga förloppet” blir då lätt ngt som inte räknar med gudomligt ingripande. Paulus t.ex. blir inte bärare av en uppenbarelse som talar å Kristi vägnar, utan en teolog, som är ganska ojämn i sin syn. Ibland och glimtvis får vi se hans framtidsvision hur det kunde vara, och vad som är implicerat i evangeliet, men så faller han tillbaka i tidens strömmar.

Det är naturligtvis klart att Paulus riktade sig till församlingarna i tiden, konkret, utan att begränsa detta till någon generation av kristna.

Jag tror att det finns mycket att reflektera över.

Och jag instämmer i prof Carl Fr. Wislöffs ord:

Viktigare än frihet för kyrkan är frihet innanför kyrkan.

Paulus mötte också ”konkurrerande verksamhet”, liksom också Jesus. Ändå vidtogs inga maktåtgärder mot dem.

Evangeliet blir ändå förkunnat.

Inte så att det är likgiltigt vad som sägs och lärs. Det ser vi tydligt, t.ex. i Pauli brev (tex i Gal 1 och 2 Kor 11).

Men man kan bli så upptagen av ”städtalkon” på olika håll att man glömmer det viktigaste:

”Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor”

(2 Kor 5:11)

Henrik

5 Responses to “Allting är en spegling?”

 1. Ulrik Fagerholm skriver:

  Är det Alltså synd som nog står klar för alla, Och Nåd i Jesus sedan man insett sin Synd och då är Kärnan Syndernas Förlåtelse i Jesu Ande sade Luther även med många….väckelser, enskilda osv

 2. Ulrik Fagerholm skriver:

  Är Fadern och Sonen och Anden samfällt vittnande; Är Anden och Vattnet och Blodet vittnande. Hör Allt Israel och ännu under kallelse varande. Herren Vår Gud Är En. Och Självaste Bibeln den heliga Skrift vittnar ju detta.
  Redan den Rätt skrivande Arndt på sextonhundratalet klagade över antikristi Andes terror. T N U

 3. Jan Nygård skriver:

  Hej Henkka
  Kanske på tiden att du skulle skriva på nytt igen? Annars är varje bloggsida en spegling av den tidigare.
  Kort sagt, många väntar på dina kommentarer om det ena och det andra.
  Mvh Jan

 4. Eivind Carlsen skriver:

  Du var vår dirigent for koret for sommerleiren i Sverige i 1967 (Jønkøping)- jeg husker noen av sangene enda. En god opplevelse i kirken. Fin stemmebalanse som passet til repertoaret!

 5. Henrik Perret skriver:

  Hej Eivind, tack för ”livstecken”! Ja jag minns så väl SUM 67, det första nordiska SUM som hölls med bl.a. Arthur Harstad, Torsten Josephsson, Erik Vikström m.fl. Min hustru Anki var också med.

  Många hälsningar Henrik

Leave a Reply