Bibelsyn

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 2 Petr. 1:19-21

Dessa ord av Petrus uttrycker min bibelsyn.

1. Inledning i vers 19 anknyter till det som sägs i verserna före texten och anknyter till Bibelns tillförlitlighet. Petrus vet vad han talar om. Inga fabler, inte uppdiktat, inte fria fantasier. Ordet är fast, eller tillförlitligt, som det också kan översättas.

2. Ordet är ett ljus som lyser på en mörk plats. Ordet är inte till sin karaktär en samling allvarliga tankar, en lagsamling, ett fördömande av allt som är fel. Förvisso finns det allavr i Bibeln, sannerligen fördöms det som strider mot Guds heliga vilja. Men Bibelns grundton är ”ett ljus som lyser på en mörk plats”. I världen, i mitt liv, i allas mörker.

3. Bibelns stora hemlighet är Morgonstjärnan. Det är det som Ordet verkar, det är det som Ordet bär i sig. Bibeln är kristocentrisk, dess stora Ärende är Kristus, Han som är Morgonstjärnan (Upp. 22:16). Det säger också hur och varför Bibeln skall läsas.

4. Bibeln är inte en spegel av vad man har tänkt om Gud i olika tider. Naturligtvis möter vi också detta. Men primärt och principiellt är Bibel en Guds uppenbarelse, den Helige Andes verk. Därför heter det: så säger HERREN. Det heter inte: så sade man om Herren. De hade fått det från Gud, säger Petrus, inte från sin hjärna, sin erfarenhet, sitt hjärta. Petrus har ett märklgit ord om profeterna i 1 Petr. 1:10-12 där han antyder att profeterna studerade sina egna texter (!!) för att finna vad ”Kristi Ande i dem” hänvisade till…

Någon sade till mig att min bibelsyn gör Bibeln till en fetisch. Nonsens. Man kan inte tro på Kristus och tvivla på Hans Ord.

I bekännelsen till Bibeln som Guds Ord är Jesu egen inställning till GT utslagsgivande. I vår tid möter man ofta en nedvärdering av GT. Så sade inte Jesus. Han sade att allt måste fullbordas som är skrivet om mig GT (Luk 24) och att inte den minsta bokstav, inte en prick av lagen skall förgås.
Apostlarna underströk: inte utöver vad skrivet är. Paulus sade att han inte säger något annat (obs!) än vad profeterna och Mose har sagt att skall ske, nämligen att Messias skall lida och uppstå (Apg. 26:22,23), att han tror allt vad som är skrivet i Lagen och profeterna (Apg. 24:14-16).

Både GT och NT knyts till Jesus.

Sådan är min bibelsyn, därför att det är så jag har förstått och sett att Bibeln ser på sig själv.

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.