Aktiv glömska?

Idag är det Annandag Jul. Stefanidagen, en dag som påminner om lidandet för Kristi skull.

Idag är det också två år sedan den förfärliga tsunamin drabbade Asien och många julfirare från våra nordiska länder och från Europa.

För två år sedan samlades man till minneshögtider och bön, till ceremonier och tillfällen. Man vände sig till Gud, och sökte tröst, eller man bad till Gud för dem som själva inte orkade tro på någon Gud i olyckans svåra efterdyningar.

Hur är det idag? Påven har i sitt jultal till Urbi et Orbi (i”staden och världen”) varnat för att människan inte skall tro att hon kan leva ett liv utan Gud.

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Den kristna teismen påstår inte enbart att man kan tala om Gud. Den hävdar att kunskapen om Gud är fullkomligt uppenbar för varje människa.
Peter van Inwagen (2002) jämför Guds nävaro i skapelsen med hur Rembrandt är närvarande i sin tavla ”Nattvakten”. Det är inte möjligt att visa på något ställe där Rembrandt skulle vara närvarande. Ändå är Rembrandt närvarande överallt i sin tavla.
(citaten ur Tapio Puolimatkas bok Usko, tieto ja myytit).

Är dagens människa så ignorant som hon gärna framställer sig?

Paulus hävdar motsatsen.

Dagens människa, dit vi alla hör, måste fråga sig om det handlar om ett allvarligt försök att förtränga gudsmedvetandet, samvetet, tingens rätta ordning, livets riktigaste prioriteringar.

Om aktiv glömska.

För mig har denna jul – som läsaren säkert märker – blivit en väckarklocka: överallt ser jag orsaken till att människan sekulariseras och fjärmas från tron: hennes egen förvändhet till att dyrka skapelsen i stället för Skaparen, till att använda Guds godhet till att fjärmas från Livets Gud. Men också, den apati som drabbat de kristna, som i hög grad har dräpt missionen och evangelisationen.

Har vi glömt vår Skapare på grund av Skaparens gåvor: fred, välstånd, hus och hem, mat och värme?

Har vi glömt Jesu missionsbefallning?

Henrik