Folkkyrkans grundproblem

Folkkyrkans grundproblem är att folkets inflytande över kyrkan är större än kyrkans inflytande över folket. Vi har fått en kyrka där den gudstjänstfirande församlingen inte behövs, kyrkan finns ändå.

Ulf Jonsson, ordförande för Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (Sverige)

Klarsynt. Det vemodiga är att hans ord inte bara beskriver situationen inom Svenska kyrkan.

Men ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed”. Det gäller också, och det är ännu viktigare och mera avgörande för vår framtid.

Henrik