Talande siffror

De senaste veckorna har några nya, mera preciserade uppgifter kommit om det religiösa läget i vår värld.

Vad Finland beträffar så bör man inte bara se på enskilda siffror, utan på trenderna

– kyrkotillhörigheten vid årsskiftet 82,4% (2005: 83,1%)
– nästan 35 000 personer har skrivit ut sig ur kyrkan (34 952), av dessa 57% män
– 84,1% av alla födda döptes, en minskning med 1,6% jämfört med 2005
– 61% av alla vigslar var kyrkliga vigslar (63% år 2005)
– 10 116 anslöt sig till kyrkan (en ökning med 5,8% jämfört med 2005)

Även om det finns glädjeämnen (ökad anslutning i flera städer, totalantalet inskrivna har ökat) så är trenden tydlig: sekulariseringen ökar. Männens andel minskar.

Det för mig vemodiga är att när kyrkans biskopar samlas, så är det miljöfrågor som står högt på agendan, ärkebiskopens öppningstal gällde detta, biskop Heikka efterlyser miljöpolitiskt program för kyrkan. Problemet är ju att det inte är fel att diskutera sådant, viktigt är ju detta, men VAR ÄR KYRKANS ÄRENDE NR 1?

Som jag förstår Bibeln är det att göra folk till Kristi lärjungar, att vinna människor för Kristus. Det är inte tillräckligt med den närvarande kyrkan (behöver jag säga att det innehåller mycket berättigat?), utan den närvarande Kristus (Matt. 28:20) är det väsentliga. Så är fallet när kyrkan är upptagen med det den skall göra.

Invändningarna lyder ofta: det är självklart, ”det är ju det som kyrkan sysslar med hela tiden.”

Ibland frågar jag mig: är det verkligen så? (Hoppas det! Jag vill varken svartmåla eller ställa mig själv utanför frågans udd.)

En annan statistik har berört mig.

Av världens befolkning är 33% kristna (av dessa ca 50% rom.kat.), 20,5% är muslimer, hinduer 13,4%, religionslösa 11,8%, företrädare för olika tyoer av kinesisk religion 6,2%, buddister 5,8%, ateister 2,3%, judar 0,2% osv.

Den religion som växer mest är islam. Men också antalet hinduer och kristna ökar.

Det tal som jag inte kom förbi var antalet personer som inte nåtts av evangeliet: 1,806 miljoner, dvs 27% av världens befolkning. Nästan 2 miljarder människor!

Vilka blir konsekvenserna för Dig och för mig?

De båda statistikerna – den om vårt land och den om världen – pekar åt samma håll. 1900-talets världen kristnad i vårt århundrade har tystnat. I stället möter man defaitism, tystnad, dialog och ”närvaro” som tyvärr kan betyda frånvaro av det som vi som kristna skulle ha som vårt livs största passion.

Mission.

Börjande i närmiljön, för det handlar inte primärt om geografi.

Är vi upptagna av rätta frågeställningar? Har vi de rätta prioriteringarna? I vår kyrka? I vårt liv? Jag? Du? Vi?

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.