Det selektiva samvetet

Man behöver inte ägna många minuter till att läsa blogginlägg, artiklar mm. förrän man märker att människans samvete är ganska selektivt. Man kan bli upprörd över någons ordval, men själv så ut motsvarande och värre galla om andra.

Psalmisten skriver: Vem märker själv, huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Ps. 19:13

Därför är det bra med långfredagens för dig, för mig.

”Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom…” 2 Kor. 5:15

Utan Golgata inget liv.

Golgata är också svaret på det selektiva samvetets verklighet.

Henrik