Evolutionsteorin ifrågasatt av över 700 vetenskapsmän

“We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.”

Medveten om att jag rör vid den postmoderna människans trosbekännelse, vill jag ändå notera att över 700 vetenskapsmän betonat vikten av att föra fram en saklig kritik mot evolutionsteorin och öppet ifrågasätta den.

Nyligen läste jag en engelsk professors text som sade sig ha noterat den enorma skillnaden i tonen hos Darwin själv och hos hans moderna förespråkare. Dessa är ofta mycket aggressiva, medan Darwin själv är ödmjuk och ofta ganska försiktig.

Se namn mm. här: http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660

Jag konstaterar också att påven Benedictus XVI ännu en gång överraskar positivt med att betona samma sak. Han uppträder inte som någon förespråkare för Intelligent Design, utan konstaterar bara att det ensidiga evolutionistiska betraktelsesättet har gjort synen på människan och livet mera smalspårigt. Han betonar att det finns många frågor som vetenskapen inte kan besvara.

Det är nog viktigt att lugnt och sakligt diskutera också evolutionsteorin. Att den fått en religiös status och ibland används som ett desperat försök att klara av gudsfrågan är ganska uppenbart.

Därmed inte sagt att man heller från andra sidan skall göra samma misstag: att med religiöst baserad argumentation försöka lösa frågan. Här behövs sakliga argument. Man bör våga göra skillnad på fakta och teorier, inte ens detta är alltid självklart när det gäller evolutionsdiskussioner.

Hoppas dessa forskares framträdande bidrar till en öppnare diskussion.

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.