Om frihet

”Viktigare än frihet för kyrkan är frihet innanför kyrkan.”

Professor Carl Fr. Wislöffs ord äger sin giltighet ännu idag. Varför detta (frihet innanför kyrkan) skall gå i Danmark och även i Norge, i begränsad omfattning i Sverige, men inte i Finland, är för mig obegripligt.

Henrik