Verksamhet eller mission?

En iakttagelse om jag gjort, och med vilken jag inte vill kritisera eller göra någon missmodig, är att vi (skriver vi) i församlingar och i de kyrkliga rörelserna i hög grad sysslar med verksamhet, på något sätt med att hålla systemet flytande. Vi satsar på att skapa trevliga och givande tillfällen för dem som är med.

Bra så långt.

Men en växande oro ser känner jag dock. För en väsentlig sak är borta, eller nästan borta: missionen. Jag avser inte bara ”yttre mission”, på det området finns både glädjande och oroande tendenser. Till det mest glädjande hör att träffa unga barnfamiljer som med stor förväntan väntar på att få (!) åka ut till missionsarbetet, ofta i länder där det inte är helt tryggt eller närmelsevis tryggt att leva som missionär. Fantastiskt! Glöm inte dem i dina böner!

Men med mission måste man också avse dagens Finland. Missionsfältet har kommit hit. Dels har vi många bekännare av annan tro, muslimer, buddister och många andra, som lever här dag efter dag utan att konfronteras med evangeliet. Snarare är hotbilden den att t.ex. islam sprider sig, att särskilt unga flickor och också unga män blir intresserade. Kanske ett psykologiskt fenomen, en förklaring, är att muslimer har en övertygelse.

Men mission är nog grundförutsättningen för att det skall bli något av kyrkan. Vi får absolut inte nöja oss med att hålla verksamheten i gång, vi måste finna nya vägar och gamla vägar (för det handlar inte alltid om metoder!) till att nå finländare som fjärmats från den kristna tron.

En särskild omsorg skall vi ha om unga vuxna.

Men det handlar inte först och främst om verksamhetsformer – då är vi där igen – utan om en rätt grundinställning. Missionsbefallningen är i kraft, men kyrkorna lever i hög grad som om den vore upphävd, eller ”paused”.

Men HERREN har inte upphävt sin missionsbefallning, inte bett oss sluta verka för att människor skall komma till tro.

Är Du en missionär? Är jag?

Det är bara den Helige Ande som kan göra oss till missionärer, och inte enbart ”verksamhetsledare” eller generalsekretare.

Grip du mig, Helige Ande,
drabba mig, låga klar.
Visa vägens riktning,
ge mina frågor svar.

Psb. 118:1

Henrik