Guds folks fest

Vi har haft glädjen att få mötas i Karleby denna helg. Ikväll var det enligt uppgift mellan 600-700 (rättelse kl. 23:30: 800!) personer i sockenkyrkan.

Det har varit inspirerande att lyssna till sång och musik, till förkunnelse och undervisning.

En alldeles speciell glädje har det varit att träffa kristna människor, från litet olika håll, från olika grupper inom vårt stift.

Jag undrar om vi inte har fått vara med om något historiskt. Jag har varit med i många sammanhang och i många olika församlingar och rörelser. Men jag undrar om jag någon gång tidigare sett så många kristna från olika sammanhang tillsammans i samma kyrka!

Ett stort tack till Karleby svenska församling som har tagit emot oss så väl. Må välsignelsen ”drabba” Er alla till förnyelse, uppmuntran och gemenskap i Herren Jesus Kristus.

Jag har glatt mig över den kärlek till Guds Ord och den nöd inför mycket i tiden som präglat praktiskt taget alla samtal.

Sannerligen en fest, med och för Guds folk!

Henrik