Ärkebiskopen preciserar sig

I dagens (26.08) Helsingin Sanomat (HS) skriver ärkebiskop Jukka Paarma att han blivit fel citerad i HS 24.08. Åtminstone har hans utttalanden återgetts otydligt.

Ärkebiskopen konstaterar att man inte helt entydigt kan förklara orsakerna till homosexualitet. Han betonar att de flesta homosexuella enligt hans uppfattning inte själva har valt sin sexuella inriktning. Han säger också att han fått uppfattningen att orsakerna är många samt att den tidiga barndomen har stor betydelse för den sexuella identiteten.

När HS konstaterade (24.08) att ”ärkebiskopen anser att homosexualiteten är medfödd”, korrigerar ärkebiskopen detta och understryker att han inte sagt så.

Ärkebiskop Paarma betonar också att en annan fråga är vilka etiska konsekvenser som skall dras av dessa synpunkter. Denna fråga utreds som bäst av kyrkan.

Det skulle vara intressant att veta vad ärkebiskopen tänker om det som tidningen Kotimaa skriver, både om intervjun med honom och angående nyheten att två kvinnliga präster i en församling i södra Finland låtit registrera sitt parförhållande.

För av det faktum att vi människor har medfödda egenskaper el motsv betyder ju inte att vi kan leva i linje med vad vi ”känner”.

Och det finns nog en stor variation av orsaker och faktorer som påverkar människor. Långt ifrån alltid handlar det om två människors osjälviska vilja att binda sig, bakom på vägen kan det finnas olyckliga människor, äkta makar osv precis som när nya heterosexuella relationer ingås.

Det blir en primär kristen utmaning att förkunna ett liv i Kristi efterföljelse. Det första en kristen människa måste göra är att läsa Nya testamentet, om trons grund, om att leva som kristen osv.

Vi har nog alla orsak att först och främst ”städa vår egen trappa”. Men detta visar också enligt min mening behovet av en rätt och sund biblisk undervisning, annars går vi vilse.

Henrik