Träffande!

Jag läste ett synnerligen tänkvärt citat häromdan. Det är Ann Heberlein, teol. dr och etikforskare i Sverige som säger såhär:

”Allt oftare ersätts predikan av allmänetiskt dravel om att vi ska vara ”snälla mot varandra och borde kramas lite mer”. Det är ”låga-tröskel-gudstjänster” och ”dansbandsmässor” och film och dans och sagoläsning och saft och bullar och Gud vet allt (bara inte det, framför allt just inte det: Gud, alltså).

Träffande ord. Vissa ord kunde bytas ut, men trenden träffar rätt.

Henrik