Desinformation, diskriminering, förföljelse

I senaste nr av Kristet perspektiv skriver Johan Candelin några tänkvärda ord om en tendens som går igen i kyrkans historia och liv.

Desinformation – diskriminering – förföljelse.

Igår fick vi veta att pastor Markus Malmivaara blivit avstängd från prästtjänst i 3 månader (Vammala församling). Idag får vi veta att pastor Jari Rankinens besvär över domkapitlets i Åbo ärkestift beslut om att avstänga honom från prästämbetet i 3 månader förkastats.

Detta betyder att Jari Rankinen mister sina prästrättigheter under en period av 3 månader.

Jag uttalar fortsättningsvis min förundran över att tjänstemannarättsliga åtgärder – eller vad är det annars – tillämpas på en präst, trots att en präst ännu inte i samhälllets mening är tjänsteman. Detta paket förkastades första gången av kyrkomötet och nu kommer det i nygammal tappning igen.

Men förvaltningsdomstolens förkastande av Rankinens beslut kan kanske läsas också så (=åtminstone så) att förvaltningsdomstolen konstaterar att domkapitlet inte förfarit olagligt utan att därmed säga att domkapitlet hade varit tvunget att handla så. Detta är dock bara en tolkning, en möjlighet. Förvaltningsdomstolarna svarar ju i allmänhet inte prejudicerande, utan de svarar endast på den frågeställning som är anhängiggjord.

I vilket fall som helst är situationen mycket sorglig.

Den förman som bidragit till detta kallar Rankinen för kyrkans rötägg number one, och skriver andra svinaktigheter åt Rankinen (som har publicerats i Rankinens bok).

Vilka åtgärder tänker biskop Kari Mäkinen vidta mot denne uppenbart olämpliga förman?

En präst med kyrkans tro avstängs, medan andra som handlar mot bibel och bekännelse frias eller frikänns eller har frihet att verka utan några som helst hotbilder.

Är detta rätt?

Det blir snart kaos. Bibeln har inte ändrat. Läs kyrkans gamla betänkanden (bara några tiotal år gamla – de skulle inte accepteras idag). Vad säger detta om oss?

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.